آموزش محاسبه احتمال و شانس در بازی رولت

پس از توضیح اصطلاحات اصلی و شیوه‌های مختلف بازی، در ادامه به مبحث ریاضی رولت، احتمال و شانس می‌پردازیم. اگرچه بعضی از شما ممکن است این موضوع را نادیده بگیرید، باید توجه داشته باشید قبل از آنکه عمیق‌تر به رویکرد‌های مختلف استراتژیک بازی بپردازید دانستن مفاهیمی مانند احتمال و شانس بسیار مهم است.

منظور ما از اصطلاح «احتمال» در بازی رولت چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از اصطلاح “احتمال” ارائه دهیم، ممکن است به شرح زیر باشد: “احتمال یک رویداد برابر است با تعداد موارد ممکن برای به وقوع پیوستن یک رویداد تقسیم بر تعداد کل مواردی که ممکن است اتفاق بیفتد. ”

در صورتی که فرض کنیم تمام نتایج احتمالی فرصت مساوی برای به وقوع پیوستن دارند، به دلیل اینکه آنها نتیجه‌ی حرکت یک دستگاه تصادفی (چرخ بازی رولت) هستند، و برای هر نتیجه تنها دو اتفاق ممکن است (برد یا باخت)، تعریف مشخص شده در بالا ممکن است به جمله‌‌ی زیر تبدیل شود: “احتمال برنده شدن برابر است با تعداد راه‌های برنده شدن، تقسیم بر تعداد نتایج ممکن.”

تعداد نتایج احتمالی شامل راه‌های ممکن برای برنده شدن و راه‌های ممکن برای شکست است. با این توضیح، احتمال موفقیت با یک فرمول ساده ارائه می‌شود:

راه‌های برنده شدن + راه‌های شکست / راه‌های برنده شدن = احتمال موفقیت

احتمال همیشه در محدوده‌ی بین 0 تا 1 قرار دارد و می‌تواند به صورت یک کسر یا عدد اعشاری بیان شود. اگر بخواهیم احتمال را به عنوان یک درصد ارائه دهیم، پس باید عدد اعشاری را در عدد 100 ضرب کنیم.

بگذارید مثال ساده‌ای را بیاوریم. هنگامی که یک سکه را پرتاب می‌کنیم، از آنجاکه سکه دو طرف دارد، یک امکان برای برنده شدن و یک امکان برای باخت وجود دارد. بنابراین، در این مورد احتمال موفقیت به شرح زیر خواهد بود:

 

50٪ یا 0.5 = 1/2 = 1 + 1/1 = احتمال موفقیت

احتمال در شرط بندی اروپایی و آمریکایی در بازی رولت

 

یک متخصص آمار احتمال برد را هنگامی که یک سکه‌ی سالم پرتاب می‌کند نیم ارزیابی می‌کند. با این حال یک متخصص قمار آن را به عنوان 1 شانس از 2 تعبیر می‌کند. ما آن را 50 درصد تفسیر می‌کنیم.

بگذارید یک مثال دیگر داشته باشیم – ریختن یک طاس معمولی با شش وجه. چون یک راه برای برنده شدن و پنج راه برای باخت وجود دارد، احتمال موفقیت (آمدن یک عدد مشخص) به شرح زیر است:

 

0.1667یا 16.67٪ =1/6 =5+1/1= احتمال موفقیت

 

متخصص آمار احتمال وقوع شماره خاص را یک ششم می‌گوید، در حالیکه متخصص قمار آن را یک شانس از شش می‌گوید. ما آن را 16.67 درصد می گوییم.

اگر ما چرخ بازی رولت فرانسه را با 37 عدد انتخاب کنیم و یک شرط مستقیم بگذاریم، 1 راه برای برد و 36 راه برای باخت وجود دارد. بنابراین، احتمال موفقیت (عددی که انتخاب کردیم) به شرح زیر است:

 

0.0270یا 2.70%=1/37 = 36+ 1/ 1  = احتمال موفقیت

 

اگر دوباره بازی رولت فرانسوی را انتخاب کنیم و یک شرط روی سه عدد متوالی قرار دهیم، 3 امکان برای برنده شدن و 34 امکان برای باخت وجود دارد. بنابراین احتمال موفقیت (یکی از سه شماره برای برنده شدن) به شرح زیر است:

 

8.10٪ یا 0.0810 = 3/37 = 34+ 3/3  = احتمال موفقیت

 

و در نهایت، اگر شرط دوازده تایی روی چرخ فرانسوی قرار دهیم، 12 امکان برای برنده شدن و 25 امکان برای باخت وجود دارد.

 

32.43٪ یا 0.3243 = 12/37 = 25+ 12/12  = احتمال موفقیت

احتمالات بازی رولت

 

منظور ما از اصطلاح «شانس» در بازی رولت چیست؟

اکثر بازیکنان در کازینو به جای “احتمال” از تعبیر “شانس” استفاده می‌کنند. یک تفاوت قطعی بین شانس و احتمال وجود دارد و این تفاوت در بیان دو مفهوم به شکل ریاضی مشخص است. هنگامی که احتمال موفقیت را محاسبه کنیم، می توانیم با استفاده از فرمول زیر، شانس موفقیت را به دست آوریم:

 

Ps / 1 – Ps =شانس موفقیت

Ps برابر احتمال موفقیت است.

 

اگر به مثال پرتاب سکه برگردیم، نتیجه‌ی زیر را خواهیم گرفت:

 

1/1 =0.5/0.5=  0.5 – 1/ 0.5 = شانس موفقیت

 

شانس معمولا با عدد اعشاری نشان داده نمی‌شود، بلکه با یک نسبت از اعداد کل ارائه می‌شود. در مورد فوق ما عدد بالای کسر و عدد پایین کسر را در عدد 2 ضرب کردیم تا نتیجه‌ای را که می‌خواستیم پیدا کنیم. شانس به شکل 1:1 نشان داده می‌شود و با عنوان “یک به یک”، و یا “شانس برابر” گفته می شود.

 

باید توجه داشته باشیم که راه دیگری برای محاسبه شانس موفقیت وجود دارد. نیازی نیست که ابتدا احتمال برد را محاسبه کنیم و بعد از طریق آن شانس برد را. ما می‌توانیم با استفاده از فرمول ساده‌ی زیر به طور مستقیم به نتیجه مطلوب دست یابیم:

 

شانس برنده شدن = راه‌های برد / راه‌های باخت

 

اگر به مثال پرتاب تاس برگردیم و از فرمول فوق استفاده کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید:

 

شانس موفقیت = 5/1، یا

 

شانس 1:5 است  (یک فرصت برای موفقیت و پنج فرصت برای از دست دادن). این متفاوت از احتمال موفقیت است که، همانطور که بر‌آوردیم، 1 شانس از 6 است. و این چیزی است که باعث سردرگمی می‌شود.

احتمال و پرداخت

 

افراد ممکن است در نهایت گیج شوند، بعلاوه زمانی که شانس به صورت معکوس ارائه شود. اگر شانس موفقیت 1:5 باشد، پس شانس موفق نشدن 5:1 هست، چون فرمول زیر را برای آن داریم:

راه‌های برد / راه‌های باخت = شانس موفق نشدن

اگر دو عدد شانس ذکر شده بیشتر به هم نزدیک باشد، وضعیت حساس‌تر می‌شود. اگر شانس موفقیت 5:6 را داشته باشیم، پس احتمال عدم پیروزی در این رقابت 6:5 خواهد بود. یک بازیکن باتجربه مطمئنا تفاوت را می‌بیند، در حالی که ممکن است یک تازه وارد ابتدا گمراه شود.

شانس کازینو (شانس پرداخت) معکوس شانس موفقیت است و بنابراین توضیح می‌دهد چرا زمانی که احتمال برد کمتر است، پرداخت بالاتر است. همانطور که کازینو در برابر بازیکن بازی می‌کند، شانس پرداخت برابر با شانس موفق نشدن است، البته، اگرکه فرض کنیم کازینو سهم نداشته باشد. واقعیت این است که شانس کازینو همیشه کمی کمتر از شانس موفق نشدن تنظیم می‌شود، که برای کازینوها سود فراهم کند.

اجازه دهید به نمونه‌های چرخ بازی رولت فرانسه بازگردیم. اگر یک شرط مستقیم بگذاریم، یک راه برای برنده شدن و 36 راه برای باخت داریم.

1/36= راه‌های از دست دادن/ راه‌های برنده شدن = شانس موفقیت

یا شانس موفقیت 1:36 است و شانس عدم موفقیت 36:1 است. اگر با شرط خود موفق شویم، کازینو 35:1 به ما پرداخت خواهد کرد و نه 36:1 . تفاوت آشکار سود کازینو (سود یک واحد) را نشان می‌دهد.

اگر می‌خواهیم شرطمان را روی شانس برابر روی خانه‌ی سیاه بگذاریم، 18 امکان برای برنده شدن و 19 امکان برای از دست دادن وجود دارد. (18 عدد قرمز و یک عدد صفر سبز)

شانس موفقیت = راه‌های برنده شدن / راه‌های از دست دادن = 19/18

یا، شانس موفقیت 18 به 19 است و شانس موفق نشدن 19به 18 است. اگر ما برنده شویم، کازینو 18:18 و نه 18:19 پرداخت خواهد کرد. در نتیجه باز هم کازینو یک واحد سود می‌برد.

احتمال شرط بندی روی قرمز یا سیاه

 

بیشتر بخوانید

مسابقات ورزش اسب سواری و نحوه شرط بندی

مسابقات اسب سواری و شرط بندی در این مسابقه مسابقه ی اسب دوانی یک نوع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *