صفحه اصلی / آموزش بازی‌های کازینو / بازی رولت / بازی رولت را چگونه انجام دهیم؟

بازی رولت را چگونه انجام دهیم؟

تقریباً تمام کازینوهای آمریکایی از چرخ بازی رولت همراه با دو صفر استفاده می‌کنند. این چرخ به قسمت‌هایی تقسیم شده است که دارای اعداد ۱ تا ۳۶ و ۰ و ۰۰ هستند. بنابراین خانه‌های موجود روی چرخ برابر با ۳۸ قسمت هستند. در این چرخ، برخلاف چرخ رولت اروپایی که دارای یک ۰ است دارای ۳۷ قسمت است. معمولاً ۶ صندلی برای بازیکنان پشت میز وجود دارد، برای تفکیک شرط بازیکنان از هم، به هر بازیکن یک رنگ از ؤتون را می‌دهند که متفاوت از بقیه ژتون‌ها است. هر میزی، مقدار مینیم مخصوص به خود را برای شرطبندی دارد. برای مثال، فرض کنید که کمترین مقدار ژتون یک میز برابر با ۱ دلار باشد؛ به این معنا که وقتی که شما پول‌های خود را به دیلر تحویل می‌دهید، کمترین میزان ژتونی که تحویل می‌گیرید برابر با ۱ دلار است. بنابراین، اگر به دیلر ۵۰ دلار بدهید، او از شما می‌پرسد که ارزش ژتون‌هایتان چقدر باشد؟ اگر در جواب بگویید ۱ دلا، دیلر به شما ۵۰ ژتون رنگی ۱ دلاری می‌دهد.اگر دوست دارید می‌توانید ژتون‌های ۲ دلاری درخواست کنید و دیلر به شما ۲۵ عدد ژتون به جای ۵۰ عدد بدهد. می‌توانید ارزش ژتون خود را خودتان تعیین کنید. بعد از اینکه دیلر ژتون‌ها را به شما بدهد، یک عدد از آنها را برای اینکه به یاد داشته باشد که کدام رنگ ژتون متعلق به شما است در کنار خود قرار می‌دهد. بعد از اتمام بازی، باید ژتون رنگی خود را با ژتون واقعی برای نقد کردن تعویض کنید، توجه داشته باشید که ژتون‌های رنگی کاربردی در کازینو نخواهند داشت و شما نباید میز را با آنها ترک کنید. علاوه بر مینیمم مقداری که برای ژتون‌ها در بازی رولت وجود دارد، مینیممی هم در شرطبندی برای بازی در نظر گرفته شده است. این مقادیر حداقل، در جدولی در کنار میز هر بازی معین شده‌اند. اگر حداقل شرطبندی برای شرط داخلی برابر با ۲ دلار و برای شرط خارجی برابر با ۵ دلار در نظر گرفته شده باشد به این معناست که در صورت بستن شرط ۲ دلاری به شما به نسبت ۳۵ به ۱ پرداختی صورت می‌گیرد. می‌توانید ۲ شرط یک دلاری و یا یک شرط ۲ دلاری ببندید، درواقع اهمیتی ندارد که نوع شرطبندی شما چگونه است بلکه باید قانون حداقل میزان شرطبندی را رعایت کنید.

شرطها در بازی رولت

شرطها در بازی رولت
میزان حداقل در شرطهای خارجی به معنای پرداخت به نسبت ۲ به ۱ است که در آن لازم است هربار ۵ دلار شرطبندی کنید. در شرط خارجی نمی‌توانید میزان حداقل شرط خود را به ۳ و ۲ دلار تقسیم کنید و باید حداقل ۵ دلار به صورت مستقیم شرطبندی کنید. در این شرطبندی می‌توانید:
از شرطبندی مسقیم استفاده کنید که در صورت پیروزیتان و برنده شدن عدد مورد نظر در شرطبندی به نسبت ۳۵ به ۱ به شما پرداختی صورت می‌گیرد. میزان سود کازینو در این شرط برابر با ۵.۲۶% خواهد بود.
شرط دیگری که می‌توانید ببندید، اسپیلیت نام دارد. در این شرط، ژتون خود را روی خطی قرار می‌دهید که ۲ عدد را از هم جدا می‌کند. اگر هرکدام از این ۲ عدد را برنده شوید، به نسبت ۱۷ به ۱ به شما پرداخت صورت می‌گیرد(سود کازینو در این مرحله هم برابر با ۵.۲۶% است)
اگر ژتون خود را روی نقطه‌ای قرار دهید که ۴ عدد را از هم جدا می‌کند، به آن شرط گوشه می‌گویند و اگر یکی از این اعداد را برنده شوید به نسبت ۸ به ۱ به شما پرداختی صورت خواهد گرفت که سود خانگی کازینو هچنان برابر با ۵.۲۶% خواهد بود.
اگر ژتون خود را در ابتدای یک ردیف از اعداد قرار دهید که شامل ۳ عدد باشد، شرط شما استریت نام دارد و اگر برنده یکی از این ۳ اعداد باشید به نسبت ۱۱ به ۱ به شما پرداخت صورت می‌گیرد.
همچنین می‌توانید ژتون خود را روی خط بین دو شرط خیابانی قرار دهید، در این صورت تعداد اعداد مورد نپرتان به ۶ عدد می‌رسد که در صورت برنده شدن هرکدام از این اعداد میزان پرداختی به شما به نسبت ۵ به ۱ خواهد بود. در این حالت هم میزان سود خانگی کازینو برابر با ۵.۲۶% خواهد بود.
شرط دیگری که می‌توانید روی اعداد داخلی ببندید، شرط ۵ عدد نام دارد که در آن ژتون خود را در قسمت بالای گوشه چپ روی جعبه یک قرار می‌دهید. اگر هرکدام از این ۵ عدد را برنده شوید، پرداختی به نسبت ۶ به ۱ به شما انجام می‌شود. میزان سود خانگی کازینو برابر با ۷.۹۸% خواهد بود. این شرط، بدترین نوع شرطبندی در رولت است که میزان سود خانگی کازینو برابر با ۵.۲۶% نیست.
وقتی که می‌گوییم شرطی به نسبت ۳۵ به ۱ به شما پرداخت می‌شود به این معناست که در صورت بردتان در این بازی به شما ۳۵ ژتون ظرداختی به اضافه ژتون اولیه و اصلی پرداخت خواهد شد. اگر عبارت ۳۵ برای ۱ را به ازای پرداختی ببینید به این معناست که در صورت بردتان، کازینو به شما ۳۵ ژتون پرداختی می‌دهد اما ژتون اولیه و اصلی شما را نزد خود نگه می‌دارد. تنها بازی که در کازینو چنین پرداختی را به بازیکنان انجام می‌دهد، ویدیو پوکر است. ممکن است این نوع پرداختی را هم، بعضی اوقات در بازی کرپس ببینید.
به بازی رولت برگردیم، ۳ نوع شرط را می‌توانید به نسبت ۱ به ۱ ببندید، به این معنا که اگر برنده شوید۱ دلار به ازای هر دلاری که شرط می‌بندید و برنده می‌شوید دریافت خواهید کرد:
قرمز یا مشکی: اگر ژتون خود را روی قرمز قرار دهید، در صورت آمدن قرمز، برنده خواهید شد. اگر توپ روی عدد مشکی، ۰ یا ۰۰ فرود بیاید، می‌بازید. همین مسئله درباره اعداد سیاه هم صادق است.اگر توپ روی عدد سیاه فرود بیاید در شرطبندی با مشکی برنده می‌شوید اما اگر روی اعداد قرمز،۰ یا ۰۰ فرود بیاید، بازنده می‌شوید.
زوج یا فرد:اگر ژتون خود را روی عدد فرد قرار دهید، توپ باید روی عدد فرد فرود بیاید تا برنده شوید. اگر روی ۰،۰۰ یا عدد زوج فرود بیاید، می‌بازید. اگر روی عدد زوج شرطبندی کنید در صورت فرود آمدن توپ روی عدد زوج برنده می‌شوید. اگر توپ روی عدد فرد،۰ و ۰۰ فرود بیاید، می‌بازید.
۱ تا ۱۸ و ۱۹ تا ۳۶: اگر روی اعداد ۱ تا ۱۸ شرطبندی کنید، درصورتیکه توپ روی این بازه از اعداد فرود بیاید برنده می‌شوید در غیر این صورت، در صورت فرود توپ روی اعداد ۰ و۰۰ و عددی بیشتر از ۱۸، بازنده می‌شوید. به طور مشابه، اگر روی اعداد ۱۹ تا ۳۶ شرطبندی کنید، تنها در صورتی برنده می‌شوید که توپ روی ۰ و۰۰ و عددی پایین‌تر از ۱۹ فرود نیاید.
شرطهای دیگر شامل شرط ستونی و دوجین هستند. اگر به ساختار بازی رولت که در مقابل چرخ آن قرار دارد نگاه کنید منطقه‌ای را می‌بینید که متعلق به ۱۲ عدد روی میز است. اولین منطقه اعداد ۱ تا ۱۲ را پوشش می‌دهد و دومین منطقه مربوط به ۱۳ تا ۲۴ است و سومین منطقه اعداد ۲۵ تا ۳۶ را شامل می‌شوند. اگر روی اولین منطقه شرطبندی کنید، زمانی برنده خواهید بود که توپ روی یکب از اعداد ۱ تا ۱۲ فرود بیاید. اگر توپ روی اعدادی بیشتر از این مقدار و ۰ و ۰۰ فرود بیاید بازنده می‌شوید. این قانون ۲ قسمت دیگر هم صادق است. میزان پرداخت در شرط دوجین به نسبت ۲ به ۱ صورت می‌گیرد.
آخرین نوع شرطی که باید به آن نگاهی بیندازیم، شرط ستونی است که نسبت پرداختی آن ۲ به ۱ است. ۳ ستون برای بستن شرط به صورت ستونی وجود دارد. اگر ژتون خود را زیر اولین ستون قرار دهید، در صورت فرود توپ روی هرکدام از اعداد موجود در ستون برنده می‌شوید و در صورت فرود آمدن آن روی ۰ و ۰۰ و اعدادی غیر از اعداد ستون مورد نظر، بازنده می‌شوید.
اکنون، درباره شرطهای رولت اطلاعات لازم را دارید و می‌دانید که چگونه آنها را روی میز قرار دهید. سوال بعدی این است: چگونه برنده شوید؟ جواب این است: بسیار ساده.
باید خوش شانس باشید، این تنها راهی است که می‌توانید برنده بازی رولت شوید. هر شرطی که ببندید به جز شرط گوشه، میزان سود خانگی کازینو برابر با ۵.۲۶% خواهد بود. بنابراین با فراغ بال ژتون‌های خود را روی میز قرار دهید و دعا کنید که خوش شانس باشید تا توپ روی عدد مورد نظر شما فرود بیاید.
ممکن است شنیده باشید که شرطهای خود را روی اعدادی قرار دهید که در اطراف چرخ قرار دارند. برای مثال، اگر بخواهید با شرط ۴ عدد بازی کنید، می‌توانید روی اعداد۱،۲، ۳۱ و ۳۲ شرطبندی کنید. زمانی که به چرخ رولت نگاه می‌کنید، آن را به ۴ قسمت تقسیم کنید، اعدادی در این قسمتها قرار می‌گیرند. آیا این تئوری شرطبندی می‌تواند درست باشد؟ درواقع باید بگویم که این نوع سیستم شرطبندی مزیتی نسبت به تئوری‌های دیگر در انتخاب اعداد ندارد. درواقع فرود توپ روی یکی از اعداد چرخ کاملاً به شانس شما بستگی دارد. هر عددی شانسی یکسان با اعداد دیگر برای فرود توپ دارد. در تمامی این شانس‌ها، سود خانگی کازینو برابر با ۵.۲۶% است.

استراتژی در بازی رولت

استراتژی در بازی رولت
ممکن است بازی رولت را به عنوان یک بازی مناسب به کسی پیشنهاد نکنید اما اگر فردی هستید که همچنان اصرار به سرگرم شدن با این بازی را دارید به شما پیشنهاد می‌کنم که آنرا در ۳ جای خوب امتحان کنید:
به آتلانتیک سیتی بروید. اگر در آنجا شرط خارجی ببندید (قرمز/مشکی،زوج/فرد ۱ تا ۱۸ یا ۱۹ تا ۳۶ ) و توپ روی ۰ و یا ۰۰ فرود بیاید، برطبق قوانین کازینو تنها نیمی از شرط خود را از دست می‌دهید که در این صورت سود خارجی کازینو برابر با ۲.۳۶% خواهد شد.
پیشنهاد دوم من به شما سفر به اروپا است. چرخ‌های بازی رولت در کشورهای اروپایی اغلب دارای یک ۰ هستند و یک خانه از رولت آمریکایی کمتر دارند. همین مسئله سود خانگی کازینو را کاهش می‌دهد و به ۲.۷% می‌رساند. برای هرچه بهتر کردن قوانین به نفع بازیکن شرطی به نام «پریزن» را قرار داده‌اند. اگر شرط خارجی ببندید و توپ روی ۰ فرو بیاید، چیزی را از دست نمی‌دهید. در عوض شرط شما محفوظ می‌ماند و می‌توانید یک بار دیگر شرطبندی کنید. اگر برنده شوید می‌توانید آن را از روی میز حذف کنید. در این شرط، سود خانگی کازینو برابر با ۱.۳۵% می‌شود، چیزی که شرایط شرطبندی را ۴ برابر بهتر از زمانی می‌کند که شما با چرخ رولت آمریکایی این بازی را انجام می‌دهید.
اگر نمی‌خواهید سفر کنید و نمی‌توانید به اروپا و آتلانتیک سیتی بروید بهتر است به سراغ پیشنهاد سوم من یعنی برد سریع بروید! این گفته به پاهر ستده است ولی عمل کردن به آن مشکل. هر زمان که در بازی رولت برنده شدید بهتر است کازینو را ترک کنید چراکه بازی طولانی باعث می‌شود که جیبتان در نهایت به دلیل سود خانگی کازینو خالی شود. باید بگویم که از جمله استراتژی‌های اصلی بازی‌های کازینو این است که در صورت برد می‌توانید بازی‌هایی را ادامه دهید که سود خانگی کمتری داشته باشند، این موضوع درباره بازی رولت صدق نمی‌کند.
بیایید باهم نگاهی به معروفترین سیستم شرطبندی در بازی رولت بیندازیم. در این نوع استراتژی بازیکن باید رد صورت باخت، میزان شرط بعدی خود را دو برابر کند. دلیلی که برای این موضوع وجود دارد این است که بازیکن، دیر یا زود برنده بازی خواهد شد، بنابراین بهتر است مقادیر بالایی را برنده شود. برای مثال، فرض کنید روی عدد قرمز، ۱ دلار شرط بسته‌اید، اگر ببازید، شرط بعدی را ۲ دلار می‌بندید، اگر دوباره ببازید، میزان شرط بعدی برابر با ۴ دلار خواهد بود و به همین ترتیب پیش می‌روید تا برنده شوید. زمانی که برنده شوید، میزان سودی که در نهایت بدست می‌آورید به اندازه یک واحد شرط پایه است. اگر این سیستم را با ۵ دلار شروع کنید درنهایت درصورت برد می‌توانید ۵ دلار سود کنید.
این استراتژی در تئوری ممکن است خوب باشد اما باید بگویم که بازی با این استراتژی بسیار بد است چراکه برای بدست آوردن سود مجبور به ریسک بالایی هستید. فرض کنید که با یک دلار بازی را آغاز می‌کنید، برای برنده شدن لازم است تا مقدار زیادی در هر چرخش را از دست دهید تا تنها برنده ۱ دلار سود شوید. برای مثال، اگر ۸ چرخش بدون برد را داشته باشید باید ۲۵۶ دلار در چرخش بعدی شرطبندی کنید و در صورت باخت این میزان را به ۵۱۲ دلار افزایش دهید. آیا واقعاً می‌خواهید این ریسک را برای بدست آوردن ۱ دلار انجام دهید؟ یکی دیگر از مشکلاتی که درباره این استراتژی وجود دارد این است که نمی‌توانید شرط خود را ۲ برابر کنید چراکه هر کازینویی دارای محدوده شرطبندی است که در اکثر کازینوها این میزان برابر با ۵۰۰ دلار در بازی رولت است. به یاد داشته باشید که این نوع سیستم شرطبندی تنها روی کاغذ مناسب است و برای بازی در دنیای واقعی توصیه نمی‌شود.

این مطالب را نیز ببینید!

رولت آنلاین

تفاوت‌های رولت زنده با رولت آنلاین

رولت زنده و رولت آنلاین اساساً از لحاظ تئوری مشابه هستند. اغلب بازی‌های کازینویی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *