شرط‌بندی رولت روی تعداد زیاد یا تعداد کمی از اعداد

در بازی رولت باید روی تعداد زیادی از اعداد شرط بست یا تعداد کمی از آنها؟ کدام رهیافت بهتر است؟ این پرسشی بسیار به‌جا و عملکردی است. پاسخ کوتاهش این است که بستگی دارد.

هریک از این رهیافت‌ها مزایا و معایب خودشان را دارند. آدم نباید بدون درنظرگرفتن جوانب شرط‌بندی‌اش تصمیم بگیرد که می‌خواهد روی تعداد زیادی عدد شرط ببندد یا روی تعداد کمی. انتخاب نوع شرط‌بندی بخشی جداناپذیر از یک سیستم رولت است و فقط در رابطه با سایر جوانبی که یک نفر تصمیم می‌گیرد در میان انواع راهکارهای بازی رولت دنبال کند سنجیده می‌شود.

رولت واقعی، و نیز رولت آنلاین، بازی بی‌اندازه متعادلی است. به‌طرز غیرقابل باوری سخت، یا نزدیک به غیرممکن، است که «گافی» در ساختار این بازی پیدا کنید و سود کازینو را کاهش دهید، چه برسد به اینکه بخواهید بر کازینو «برتری جویید».

شرط‌بندی بر سر اعداد بیشتر لزوماً به معنی شرط‌بندی مقدار پول بیشتر نیست

برگردیم به سؤال نخست‌مان دربارۀ شرط‌بندی روی تعداد زیاد یا کمی از اعداد. بسیاری از بازیکنان فکر می‌کنند شرط‌بندی روی تعداد کمی از اعداد بهتر است. راه‌های توجیه فراوانی برای این قضیه وجود دارد که هرچه روی تعداد کمتری از اعداد شرط ببندیم بهتر است. رایج‌ترین توجیه این است که اگر روی تعداد کمی از اعداد شرط ببندیم به نسبت زمانی که روی تعداد بیشتری از اعداد شرط ببندیم پول کمتری را در معرض تبدیل‌شدن به سود کازینو قرار داده‌ایم.

این استدلال عملاً درخور توجه است، زیرا اغلب اوقات که روی تعداد کمی از اعداد شرط می‌بندید مجموع شرط‌بندی شما کمتر از زمانی است که روی تعداد زیادی از اعداد شرط می‌بندید. از آنجا که سود کازینو (ضرر بازیکن) بر اساس مجموع شرط‌بندی محاسبه می‌شود، در هر دور که کمتر شرط ببندید بهتر است. اما به لحاظ نظری این قضیه هیچ ربطی به تعداد عددهایی که روی آنها شرط می‌بندید ندارد. شما می‌توانید روی 20 عدد، یک دلار به ازای هر عدد شرط ببندید یا روی یک عدد صد دلار شرط‌بندی کنید. در این مورد آن تک‌عدد صددلاری از آن 20 عدد ضرر بیشتری دارد. در شرط‌بندی روی تعداد زیادی از اعداد هیچ‌چیز ذاتاً بد یا مضر نیست. ضرر شما فقط به مجموع پولی که شرط می‌بندید بستگی دارد. تصور غلطی که در بین مردم رواج یافته این است که اگر روی تعداد بیشتری از اعداد شرط ببندند مقدار پول بیشتری شرط بسته‌اند ــ اما همیشه اینگونه نیست.

شرط‌بندی روی تعداد کمی از اعداد در بازی رولت

بگذارید خصوصیات شرط‌بندی روی تعداد کمی از اعداد را بررسی کنیم. من شرط‌بندی روی 5 عدد همسایه را توضیح می‌دهم، که نمونه‌ای عالی از «شرط‌بندی روی تعداد کمی از اعداد» است. به‌لحاظ فنی، هر تعداد عددی کمتر از 18 عدد شرط‌بندی روی «تعداد کمی از اعداد» به‌حساب می‌آید، اما بیشتر بازیکنان، وقتی می‌گویند روی اعداد کمی شرط بسته‌اند، منظورشان این است که حداکثر روی پنج عدد شرط بسته‌اند. هرچه تعداد این اعداد برای شرط‌بندی کمتر شود خصوصیات شرط‌بندی روی «تعداد کمی از اعداد» قدرتمندتر می‌شوند. این خصوصیات چیستند؟

وقتی روی تعداد کمی از اعداد شرط می‌بندید باید آمادۀ نوار باخت‌ها باشید، این نوار در ادامه می‌تواند با اعداد متنوعی دنبال شود که گوی طی مدت‌زمان کوتاهی روی آنها می‌ایستد. به‌طور معمول نمی‌توان از پیش تعیین کرد که گوی روی کدام عدد می‌ایستد. معمولاً موج بلندی از شکست‌ها وجود دارد به‌همراه موج کوتاهی از نتایج متنوع در طی یک مدت‌زمان کوتاه ــ که به معنی ایستادن پی‌درپی گوی روی عددی خاص نیست. این مشخصه، با پرداختی بالا در شرط‌بندی بر سر تعداد کمی از اعداد ترکیب می‌شود، و به مشتری بازی رولت این احساس را می‌دهد که مدت‌ها باید طعم شکست را بچشد تا به پیروزی درخشانی دست یابد. شما در این نوع شرط‌بندی باید منتظر چنین نوسانی در موجودی حساب‌تان باشید. اختلاف‌ها فاحش است. به زبان ساده: بخت اغلب به شما رو نمی‌کند، اما وقتی رو کند برد بزرگی به دست می‌آورید.

شرط‌بندی روی تعداد زیادی از اعداد در بازی رولت

اگر روی بیشتر از 18 عدد شرط ببندید یعنی روی «تعداد زیادی از اعداد» شرط بسته‌اید. مثلاً سیستم شرط‌بندی‌ای به نام «کاووراس»، که در آن روی 20 عدد شرط می‌بندیم. خیلی از آدم‌ها، با دو شرط‌بندی دوجینی یا ستونی، در مجموع روی 24 عدد شرط می‌بندند. این نوع شرط‌بندی‌ها نوسان کمی دارند، به این معنی که شما غالباً گرفتار نوار بلندی از شکست‌ها نمی‌شوید. اما این لزوماً به این معنا نیست که سود خواهید کرد. این نوع شرط‌بندی‌ها معمولاً پرداختی کمی دارند، در نتیجه ممکن است حتی اگر تعداد بردهاتان بیشتر از باخت‌هاتان باشد مبلغی که در مجموع برده‌اید باخت‌تان را جبران نکند.

به بیان ساده، با شرط‌بندی روی تعداد زیادی از اعداد می‌توانید اطمینان حاصل کنید که دست‌های زیادی نمی‌بازید، و مدت‌زمان زیادی روی نوار شکست نمی‌مانید ــ گوی معمولاً روی یکی از عددهایی که انتخاب کرده‌اید می‌ایستد. با این‌حال اگر ببرید مقدار زیادی نمی‌برید، در نتیجه حتی اگر گوی روی عددهایتان بایستد ممکن است بازنده باشید.

گردونۀ رولت

کدام راه برای من مناسب‌تر است؟

شما باید روی تعداد زیادی از اعداد شرط ببندید یا روی تعداد کمی از آنها؟ همانطور که اشاره کردم، بستگی دارد. به‌کاربردن یک استراتژی فاکتورهای بسیاری می‌طلبد که باید لحاظ‌شان کرد و از آنها کمک گرفت. فارغ از همۀ این‌ها دست آخر به خود شما بستگی دارد که چه راهی را برمی‌گزینید. به من بگویید چه نوع راهکاری برای بازی ایجاد و انتخاب می‌کنید تا به شما بگویم باید چطور شرط‌بندی کنید. پاسخ‌ها ساده نیستند و انتخاب‌های سرراستی در بازی رولت وجود ندارد. با این‌حال من در مورد اینکه چه‌وقت بهتر است روی تعداد زیادی از اعداد شرط ببندیم و چه‌وقت بهتر است روی تعداد کمی از اعداد شرط‌بندی کنیم عقیده‌ای دارم.

وقتی روی تعداد کمی از اعداد شرط می‌بندید نوسان‌ها زیاد است، بنابراین به اعتقاد من بهتر است وقتی روی روند (مثبت) پیروزی‌ها قرار گرفتید روی تعداد کمی از اعداد شرط ببندید، مثل سیستم‌های شرط‌بندی پارولی یا دالامبر وارونه. در این زمان نوع شرطی که انتخاب کرده‌اید را دنبال کنید، و روی اعدادی شرط ببندید که به‌نظرتان داغ‌اند. این استراتژی به این معناست که «با آنچه بدان تمایل دارید دوست می‌شوید». اگر سوار موج پیروزی شوید بردهای بزرگی به‌دست می‌آورید و وقتی موج‌ها آرام‌اند باخت‌هاتان سنگین نیست. این سه مشخصه در کنار یکدیگر کارسازند و مزایای بسیاری برای شما که «سوار موج» شده‌اید دارند:

اعداد داغ

تعداد کمی از اعداد

روند مثبت پیروزی‌ها

از سوی دیگر، وقتی روی تعداد زیادی از اعداد شرط می‌بندید، انگار که دارید «فشار» می‌آورید که گوی حتماً روی یکی از اعداد منتخب شما بایستد. این «فشار» ذهنی برای رسیدن به «هدف» یعنی شما به روند «منفی» پیروزی رسیده‌اید، مثل سیستم‌های شرط‌بندی لابوچر و مارتینگل. این نوع شرط‌بندی‌ها با اعداد سرد سروکار دارند که در بسیاری از دورهای گردش گردونه غایب‌اند و گوی دیر یا زود روی آنها می‌ایستد. در نتیجه وقتی رهیافت قبلی که بر اساس آن روی تعداد کمی از اعداد شرط می‌بستید جواب نداد و تعادل به‌هم خورد، شرط‌بندی روی تعداد زیادی از اعداد بهتر است تا تعادل باز برقرار شود. در این نوع شرط‌بندی این سه مشخصه کارسازند:

اعداد سرد

تعداد زیادی از اعداد

روند منفی پیروزی‌ها

تصمیم بگیرید، تصمیم بگیرید…

به‌جز این دو راهکار شرط‌بندی که در بالا توضیح دادم، راهکارهای فراوان دیگری هم وجود دارند. برای مثال می‌توان روی بسیاری از اعداد داغ در روند مثبت بردها شرط بست یا روی تعداد کمی از اعداد داغ در روند مثبت بردها و الی آخر… بسیار خب، ترکیب‌ها بی‌شمارند و هرکدام مزایا و معایب و ملزومات خودشان را دارند. انتخاب روش شرط‌بندی به شما بستگی دارد، به موجودی‌حساب‌تان، به سبک بازی‌تان و به اینکه فلسفۀ کلی‌تان در بازی رولت چیست. پاسخ سرراستی وجود ندارد و پیروزی آسان نیست. مطالعه کنید، بیاندیشید، مخاطره کنید، بیاموزید و برای خودتان تصمیم بگیرید.

فردی به نام بیس شرط‌بندی روی تعداد زیاد یا کمی از اعداد را توضیح می‌دهد

در اینجا نظر بیس راجع به این موضوع را نقل می‌کنم و با او موافقم:

چنانچه شرایط (مجموع مقدار شرط) کاملاً برابر باشد، چه تفاوتی بین شرط‌بندی روی یک عدد یا سی عدد وجود دارد؟

در حقیقت، چه شما روی تعداد کمی از اعداد شرط بسته باشید چه روی تعداد زیادی از اعداد، میانگین تعداد چرخش‌های گوی تا زمانی که بانک خالی شود یکسان است. آنچه متفاوت است حداکثر (و حداقل) ارزش موجود در بانک به‌هنگام شرط‌بندی‌ست.

فرض کنید دو بانک دارید که هرکدام دوهزار دلار موجودی دارند، یک بار روی سی عدد یکی‌یک دلار شرط می‌بندید و یک بار روی یک عدد سی دلار. بنابراین مجموع هزینۀ هر دور چرخش گردونه در هر دو حالت سی دلار است.

هر دو بانک مفروض به‌طور متوسط فقط تا 2500 دور گردش گردونه دوام خواهند داشت، اما وقتی روی یک عدد شرط می‌بندید موجودی بانک می‌تواند به مبلغ 300هزار دلار برسد، درحالیکه اگر روی سی عدد شرط ببندید (در شبیه‌سازی‌ای که من در یک میلیون مورد انجام داده‌ام) این موجودی فقط به 3500 دلار می‎‌رسد. این اختلاف فاحش موجب می‌شود شرط‌بندی روی یک عدد به بازیکن امکانات بیشتری دهد تا کازینو را با سود قابل قبولی ترک کند. البته باید در نظر داشت که این اختلاف فاحش دو لبه دارد و در نتیجه اگر کسی روی یک عدد شرط ببندد و ببازد باخت او به‌مراتب سنگین‌تر از زمانی است که روی تعداد زیادی از اعداد شرط ببندد.

اگر روی تعداد زیادی از اعداد شرط ببندید، اختلاف موجود میان برد و باخت چندان زیاد نیست، و این به این معناست که شما می‌توانید کاری کنید که سود کازینو از حد معینی فراتر نرود.

بیشتر بخوانید

رولت آنلاین

تفاوت‌های رولت زنده با رولت آنلاین

رولت زنده و رولت آنلاین اساساً از لحاظ تئوری مشابه هستند. اغلب بازی‌های کازینویی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *