صفحه اصلی / آموزش بازی‌های کازینو / بازی رولت / ۵ گام غلبه بر بازی رولت با قوانین فیزیک

۵ گام غلبه بر بازی رولت با قوانین فیزیک

در بازی‌های کازینو، از جمله در بازی رولت، بسیاری راهکارهای مبتنی بر ریاضیات هستند که به‌عنوان راهی مطمئن برای غلبه بر کازینو خریدار دارند.

این قضیه به‌خصوص در مورد بازی رولت صدق می‌کند. درحالیکه برخی سیستم‌ها می‌توانند تحت شرایط بسیار خاص مورد استفاده قرار گیرند، بیشترشان در مدت‌زمان طولانی قابل استفاده نیستند.

وقتی از آنها استفاده کنیم، سیستم رولت جواب نمی‌دهد و بازیکن اغلب می‌بازد.

با این‌حال یک راه برای پیروزشدن در بازی رولت وجود دارد که می‌توان در طولانی‌مدت از آن استفاده کرد و، اگر به‌درستی اجرا شود، نتیجۀ مثبتی به بازیکن می‌دهد. این سیستم بازی رولت کسلگاکن نام دارد.

کسلگاکن کلمه‌ای آلمانی‌ست که معنی آن در انگلیسی بسیار نزدیک است به کلمۀ observational (مبتنی بر مشاهده). این کلمه مناسبت دارد زیرا کاری که بازیکن می‌کند این است که عوامل تأثیرگذار بر محل ایستادن گوی را مشاهده کند، و قوانین فیزیک را به کار ببرد تا این محل را پیشبینی کند. که معمولاً قطاعی‌ست به اندازۀ یک‌هشتم کل گردونه. پیشگام این روش ادوار ترپ بود که با کلود شانون، برندۀ جایزۀ نوبل، اولین کامپیوتر پوشیدنی را توسعه می‌دادند، کامپیوتری که طراحی شده بود برای پیشبینی محل احتمالی توقف گوی.

در فیزیک رولت عوامل بسیاری دخیل‌اند که به محاسبات ماشین‌های کلاسیک برمی‌گردند. برخی از این فاکتورها عبارتند از:

۱٫ نقطۀ رهاشدن گوی

۲٫ سرعت اولیۀ گوی

۳٫ جاذبه

۴٫ سرعت اولیۀ گردونه

۵٫ ضریب بالاجستن گوی ــ اینکه گوی چند بار بالا می‌جهد تا روی عددی قرار بگیرد

با استفاده از برنامه‌ای کامپیوتری که همۀ این عوامل را در نظر می‌گیرد، تمام کاری که ترپ و شانون باید می‌کردند این بود که سرعت اولیۀ گوی را پس از یک دور گردش روی گردونه وارد کنند و باقی کار را به عهدۀ کامپیوتر بگذارند.

یک کامپیوتر به مجموعه‌ای از معادلات نیاز دارد تا قبل از اینکه دیلر بگوید «شرط دیگری نیست» کارش را تکمیل کند. لازم به گفتن نیست که وقتی دو پروفسور ام‌آی‌تی مشغول این کار بودند استفاده از کامپیوترها در کازینوها مجاز بود. ما دیگر آنقدر خوش‌شانس نیستیم. آن دو با استفاده از کامپیوتر فیزیکی رولت پول زیادی به‌هم زدند، و در نهایت موفقیت آنها منجر به ممنوع‌شدن دستگاه‌های کامپیوتری در کازینوها شد.

رولت

وقتی کازینوها با موفقیت استفاده از کامپیوترها را ممنوع کردند، بازیکنان باید به راه‌هایی فکر می‌کردند که بدون استفاده از هیچ دستگاهی بر گردونه غلبه کنند. نتیجه رهیافت کسلگاکن بود. این روش به اندازۀ استفاده از کامپیوتر دقیق نبود اما هنوز آنقدر خوب بود که مزیت قابل اعتنایی در برابر کازینو به‌دست دهد.

با استفاده از کامپیوتر می‌شد پیشبینی کرد که گوی روی کدام ۵ عدد یا در کدام یک‌هشتم از قطاع گردونه می‌ایستد. اگر بازیکن روی همۀ این ۵ عدد متفاوت یکی‌یک دلار شرط می‌بست، با دقت ۱۰۰ درصد در هر دور گردش گردونه ۳۳ دلار کسب می‌کرد. و هرچه مقدار شرط‌بندی بیشتر می‌شد عددها بزرگ‌تر می‌شدند. میزان سود در رهیافتی که در آن خبری از کامپیوتر نیست اینقدر زیاد نیست اما همچنان بسیار خوب است. بازیکن به جای ۵ عدد مقدار پولی که می‌گذارد را به ۱۵ دلار (روی ۱۵ عدد) افزایش می‌دهد، و با پرداخت ۳۶ به ۱ سود خالص ۲۰ دلار در هر دور، با احتمال ۱۰۰ درصد ایستادن گردونه روی یکی از اعداد انتخابی، امکان‌پذیر است. اگر گوی روی اعداد مورد نظر بایستد سود می‌تواند لااقل ۳۵ درصد باشد، در نتیجه این سیستم وقتی درست اجرا شود بسیار قدرتمند است. بیایید به چند مورد که برای اجرای این سیستم نیاز دارید اشاره کنیم.

۱٫ نقطۀ رهاشدن گوی

هر دیلر رولت امضای خود را دارد. امضای یک دیلر کمتر بسته به آن جزء فیزیکی است که نشان می‌دهد دیلر چطور گوی را روی گردونه پرتاب می‌کند. اولین جزء از امضای دیلر این است که او در کدام قسمت از لبۀ بیرونی گوی را در مسیر گردونه می‌اندازد. دیلر معمولاً در همۀ دورها گوی را از یک موقعیت رها خواهد کرد. موقعیت آغازین بسیار اهمیت دارد.

۲٫ سرعت اولیۀ گوی

نکتۀ بعدی که باید در نظر گرفت سرعت اولیۀ گوی است وقتی در مسیر پرتاب می‌شود. وقتی ترپ و شانون کامپیوتر فیزیکی رولت‌شان را توسعه دادند بازیکن یک بار دکمه‌ای را می‌زد تا نقطۀ شروع را اندازه بگیرد و بار دوم آن دکمه را وقتی می‌زد که گوی یک دور کامل چرخیده بود. سرعت زاویه‌ای اولیه بعدها برای همۀ محاسباتی که نقطۀ ایستادن گوی را پیشبینی می‌کنند مورد استفاده قرار گرفت. بدون یک کامپیوتر بازیکن، پیش از بازی علیه دیلر، چند ساعتی او را مشاهده می‌کند و از یک کرونومتر برای اندازه‌گیری مدت‌زمان یک دور گردش گوی استفاده می‌کند. سپس از زمان‌ها میانگین گرفته می‌شود تا زمان متوسط برای مسافت طی شده به‌دست آید. حدوداً ۱۰۰ دور برای به‌دست‌آوردن میانگین کافی‌ست. مسافت طی‌شدن در یک دور تقریباً برابر با ۲ ضربدر عدد پی (۳٫۱۴) ضربدر شعاع دایره است و وقتی حاصل را تقسیم بر زمان کنیم سرعت به‌دست می‌آید.

آنچه بازیکن پس از ۱۰۰ دور آزمایش و ۱۰۰ محاسبه بدان خواهد رسید این است که سرعت حرکت گوی در کار هر دیلری مخصوص خودش است.

۳٫ جاذبه

با دانستن اینکه گوی کجا رها می‌شود و سرعت اولیه چقدر است بازیکن می‌تواند تشخیص دهد که گوی در کدام قسمت از گردونه، آنجا که شماره‌ها قرار دارند، به آن وارد خواهد شد. گوی همیشه با سرعت مشابه از مسیر بیرونی جدا می‌شود. سپس جاذبه از سرعت گوی در مسیر زاویه‌دار می‌کاهد تا زمانی که درون سبد یکی از عددها بیفتد.

۴٫ سرعت اولیۀ گردونۀ رولت

تعیین محل ورود گوی به سبد به ویژگی گوی بستگی دارد. و نیمی از آن هم به ویژگی خود گردونه. گردونه در حرکت می‌ماند (حتی اگر اصطکاک صفر باشد) و در خلاف جهت گوی می‌چرخد. سرعت چرخش گردونه، مانند سرعت گوی، در کار هر دیلری مخصوص خودش است. در اینجا هم باید سرعت را، به عنوان اندازۀ سرعت اولیۀ دیلرها، حدود ۱۰۰ دور اندازه گرفت. و مانند محاسبات سرعت، باید میانگین گرفته‌شده را اعمال کرد.

۵٫ ضریب بالاجستن

مؤلفۀ نهایی ضریب بالاجستن است که به این برمی‌گردد که گوی چند فضا را در مسیر خود رد می‌کند تا روی یک شماره قرار گیرد. این بخش از محاسبات بیشترین اختلاف‌ها را دارد. تعیین ضریب بالاجستن بیشتر یک مهارت فنی است تا محاسبۀ سخت. مانند قبل این مؤلفه بستگی بسیار دارد به امضای خاص دیلر و مشاهدات متعدد، ثبت داده‌ها و گرفتن میانگین لازم دارد.

خلاصه

بهره‌گرفتن از فیزیک برای غلبه بر گردونۀ رولت امکان‌پذیر است، اما همان‌طور که در اینجا دیدید بسیار پیچیده است. تدارک و کار بسیار می‌خواهد. نخستین اشتباه بازیکنانی که از این روش استفاده می‌کنند این است که یکراست می‌روند به‌سراغ اندازه‌گیری در یک کازینو و اغلب مأیوس و تسلیم می‌شوند. بازیکن باید برای بازی سرمایه‌ای بگذارد، بنابراین می‌تواند رولت بازی کند. با پیاده‌کردن این روش در خانه تحت شرایط کنترل‌شده می‌توان آن را به حدی عالی رساند، و بعد این رهیافت را، تحت شرایط واقعی، به دنیای واقعی آورد.

رهیافت فیزیکی رولت راهی چالشی برای پیروزی در بازی رولت است. وقتی محاسبات دقیق مورد استفاده قرار گیرد (از آن محاسباتی که به کامپیوتر نیاز دارند) می‌توانید پیشبینی کنید که گوی روی یکی از عددهای یک قطاع حدوداً ۵ عددی خواهد ایستاد. این احتمالی بسیار بالاست. دقت روش تخمین‌زدن بسیار کمتر است و بازیکن نیاز دارد بازۀ عددهای انتخابی‌اش را از ۵ به ۱۵ افزایش دهد. و احتمال پیروزی به‌نسبت رهیافت کامپیوتری کمتر است. به نظر می‌رسد بشود این کار را انجام داد اما برای تسلط‌یافتن به این روش تمرین بسیار لازم است. بازیکن می‌تواند قبل از اجرای این روش با پول واقعی آن را برای خود شبیه‌سازی کند تا مطمئن شود که توانایی اجرای رهیافت مبتنی بر فیزیک را دارد. این کار سخت است، و مانند هر چیز ارزشمند تلاش زیاد می‌طلبد، اما ارزشش را دارد.

این مطالب را نیز ببینید!

رولت آنلاین

تفاوت‌های رولت زنده با رولت آنلاین

رولت زنده و رولت آنلاین اساساً از لحاظ تئوری مشابه هستند. اغلب بازی‌های کازینویی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *