چه موقع باید جفت ها را در بازی بلک جک تقسیم کنیم

در همۀ انواع بازی بلک جک، وقتی صاحب یک جفت می شوید(دو کارت مشابه)، این انتخاب را دارید که آن دو کارت را به دو دست جدید تقسیم کنید. در آن صورت به شما دو کارت جدید برای دو دستتان داده می شود و مبلغ شرط بندیتان دو برابر می شود. شما هر دو دست را بازی خواهید کرد و دو فرصت برای پیروزی در مقابل دیلر به دست می آورید. یاد گرفتن اینکه چه زمان دست هایتان را تقسیم کنید برای بازی سطح بالا ضروری است. از آنجایی که در این بازی تنها ده کارت با ارزش های متفاوت حضور دارد به خاطر سپردن اینکه در هر موقعیت چه کاری انجام دهید آسان است.

روش 1 حالتی که همیشه باید تقسیم کنید

تقسیم در بازی بلک جک

1 آس ها را همیشه تقسیم کنید

چندین موقعیت در بلک جک هست که باید حتما تقسیم کنید، صرف نظر از اینکه کارت دیلر چه باشد. مثلاً، جفت آس را همیشه باید تقسیم کنید. با تقسیم شانس خیلی بهتری دارید که صاحب یک دست قوی شوید.

اگر شما دو آس را در یک دست بازی کنید، ارزش دست شما دوازده خواهد بود (ارزش یکی از آن ها یازده حساب می شود و دیگری یک). تنها یک 9 به شما 21 خواهد داد. یک 10 یا کارت صورت شما را مجبور خواهد کرد که با آس دوم با ارزشی معادل با 1 بازی کنید و شما را به 12 برمی گرداند.

از طرف دیگر، اگر دست تان را تقسیم کنید، شما در هر دست از طریق چهار کارت فرصت بدست آوردن یک 21 را خواهید داشت ( در صورتی که یک ده، سرباز، بی بی، یا شاه بدست آورید).

تقسیم در بازی بلک جک

2 همیشه هشت ها را تقسیم کنید.

در کنار آس ها جفتی که یک حرفه ای به شما خواهد گفت که همیشه تقسیم کنید جفت هشت 8. وقتی با دو 8 در یک دست بازی کنید مشکل است که یک دست خوب داشته باشید. وقتی هم که آن ها را تقسیم کنید شانس شما برای پیروزی رویایی نیست، اما از نظر محاسبات ریاضی شانستان بیشتر است.

بازی کردن با دو 8 در یک دست شروع بسیار ضعیفی خواهد بود (یک دست بسیار ضعیف). درخواست یک کارت دیگر هم در این شرایط بسیار خطرناک است. هر کارتی بالاتر از 5 باعث سوختن شما می شود، بنابراین در شروع دست احتمال باختن شما 60 درصد خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر تقسیم کنید، در صورت گرفتن یک کارت دیگر سوختن شما غیرممکن خواهد بود و شانستان برای اینکه دست بهتری داشته باشید بیشتر خواهد بود.

تقسیم در بازی بلک جک

3 در صورتی که بعد از تقسیم کردن هشت و آس دوباره صاحب همان جفت شدید آن ها را دوباره تقسیم کنید

وقتی تقسیم کنید دیلر برای هر دست به شما یک کارت جدید می دهد. اگر کارت جدید با کارت قبلی یکی بود و شما دوباره در هر دست صاحب یک جفت آس یا 8 شدید دوباره با آن ها مثل قبل رفتار کنید و دست خود را تقسیم کنید.

توجه کنید که اگر این اتفاق افتاد باید شرط اولیه تان را سه برابر کنید.

قوانین کازینو ممکن است در این مورد فرق کند. در بیشتر بازی های بلک جک به شما اجازه می دهند حداکثر تا سه بار این کار را انجام دهید ( یعنی مجموعاً چهار دست را هم زمان بازی کنید ).

روش 2 زمانی که در بلک جک نباید اصلاً تقسیم کنید

تقسیم در بازی بلک جک

1 هرگز جفت ده را تقسیم نکنید

این یک اشتباه معمول است که افراد تازه وارد انجام می دهند. تقسیم کردن جفت 10 یک دست خوب را فدا می کند:

اگر با جفت 10 بازی می کنید ارزش دست شما 20 خواهد بود، که کاملاً خوب است. اگر شما جفت 10 را تقسیم کنید آنگاه باید منتظر یک آس باشید که از دست قبلی بهتر باشد. هر چیزی غیر از آن، دستی با ارزش کمتر یا نهایتاً برابر با دست قبلی برای شما رقم می زند. در واقع تقسیم کردن 10 به احتمال زیادی دستی را برای شما رقم می زند که ارزش آن از دست ابتدایی کمتر است.

بعضی از کارت شمارهای حرفه ای در مواقعی خاص پیشنهاد می کنند که جفت 10 را تقسیم کنید. مثلاً: اگر کارت ها را شمارش کرده باشید و بدانید که دردستگاه تعداد زیادی جفت 10 باقی مانده، منطقی است که در برابر 5 یا 6 دیلر جفت 10 خود را تقسیم کنید. در این حالت، احتمال اینکه حداقل یک 20 داشته باشید زیاد است در حالی که دیلر باید خیلی خوش شانس باشد که در مقابل شما پیروز شود.

تقسیم در بازی بلک جک

 

2 هرگز جفت چهار را تقسیم نکنید

تقسیم 4 تنها به شما دو دست ضعیف خواهد داد، بنابراین تقسیم جفت 4 اصلاً منطقی نیست. به خاطر داشته باشید که با تقسیم کردن باید مبلغ اولیۀ شرط بندیتان را دو برابر کنید که در این حالت تقسیم شما معادل با از دست دادن دو برابر مبلغ شرط بندی اولیه تان است.

وقتی روی جفت 4 یک کارت دیگر درخواست کنید امکان سوختن شما وجود ندارد. بالاترین دستی که می توان داشت 19 است که با گرفتن یک آس به دست می آید. اگر شما جفت 4 را تقسیم کنید احتمال باخت شما با دستی با ارزش پایین تر بیشتر خواهد بود (اگر یک 2 یا 3 دریافت کنید) یا در صورت گرفتن کارت جدید احتمال سوختن شما وجود دارد ( اگر یک 8 یا بالاتر بگیرید ). شما باید یک 5، 6، یا 7 بگیرید تا دست بهتری نسبت به اول داشته باشید.

تقسیم در بازی بلک جک

3 هرگز جفت پنج را تقسیم نکنید

وقتی یک جفت 5 را دیدید فراموش کنید که آن ها یک جفت هستند و با آن ها مثل یک 10 رفتار کنید. در هر حالتی روی یک 10 دوبل کنید مگر اینکه دیلر 9، 10 یا آس داشته باشد.در این سه حالت فقط کارت دیگری درخواست کنید.

تقسیم کردن 5 مثل تقسیم کردن 4 است با این تفاوت که بدتر است. با یک جفت 5 شما نخواهید سوخت و احتمال اینکه با درخواست یک کارت دیگر 21 شوید زیاد است. اگر جفت 5 را تقسیم کنید احتمالاً دست ضعیفی خواهید داشت ( اگر یک 2، 3، یا 4 بگیرید) و حتی احتمال این هست که با گرفتن یک کارت دیگر بسوزید ( اگر یک 6 یا ععد بالاتری بگیرید ). در واقع هیچ راهی وجود ندارد که با تقسیم جفت 10 پیروز شوید.

روش 3 زمانی که تقسیم کردن در بعضی مواقع خوب است

تقسیم در بازی بلک جک

 

1 دو ها، سه ها، یا هفت ها را تقسیم کنید اکر دیلر به شما یک هفت یا عدد پایینتری نشان داد

مثال هایی که در بالا عنوان شد قوانینی سخت و سریع بودند که به ندرت شکسته می شوند. برای جفت های دیگر، بهترین تصمیم معمولاً به کارتی که دیلر نشان می دهد بستگی دارد. مثلاً، جفت 2، 3 یا 7 باید تقسیم شوند البته زمانی که دیلر کارت نسبتاً پایینی نشان می دهد. اگر دیلر یک هشت داشت یا کارت بهتری نشان داد، کارت دیگری درخواست کنید.

بعضی از منابع توصیه می کنند جفت 2 و 3 را تقسیم کنید (اما در مورد جفت 7 صادق نیست) وقتی دیلر یک 8 نشان می دهد.

تقسیم در بازی بلک جک

2 جفت شش را وقتی دیلر اعداد دو تا شش نشان داد تقسیم کنید

اگر دیلر 7 یا کارت بهتری داشت، درخواست کارت دیگری بکنید. از نظر ریاضی، احتمال اینکه دست ضعیف دیلر را شکست بدهید وقتی جفت 6 خود را تقسیم می کنید بیشتر است. اگر احتمال می رود که دست دیلر قوی تر است، بهترین کار این است که کارت دیگری درخواست کنید و ارزش دست خود را ارتقا دهید.اگر یک کارت 10 یا یک کارت صورت بگیرید خواهید سوخت.

تقسیم در بازی بلک جک

3 جفت نه را در مقابل دو تا شش، هشت و نه تقسیم کنید

اگر دیلر یک 7، 10، یا آس نشان داد کارت دیگری درخواست نکنید. در عوض روی دست خود بایستید. درخواست کارت دیگر روی 18 مانند خودکشی است. هر عددی غیر از 2  یا 3 دست شما را می سوزاند.

بیشتر بخوانید

بازی بلک جک برای اندروید

بازی بلک جک برای اندروید

آیا می‌خواهید بدانید که چگونه می‌توان تا حد امکان در بلک جک برنده شد؟ باخت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *