صفحه اصلی / آموزش بازی‌های کازینو / بازی‌ های آنلاین و امکانات روز

بازی‌ های آنلاین و امکانات روز

 

با توجه به این واقعیت که هدف اولیه مطالعه این بود که درصد قماربازان سنتی و بازی های آنلاین و همچنین ویژگی‌های آنها را تعیین کنیم، تصمیم گرفتیم نظرسنجی خود را در میان بازدیدکنندگان از کازینو های سنتی انجام دهیم. روش های مورد استفاده هر دو کمی و کیفی بودند، زیرا ما از پرسشنامه‌ها و مصاحبه نیمه ساختاری استفاده کردیم، همانطور که انتظار داشتیم تنها در چنین ترکیباتی می‌توانیم قصد مطالعه را برآورده کنیم. پرسشنامه به این دلیل انتخاب شد که ما را قادر ساخت تا پاسخ‌ها را در مورد پروفایل قماربازان و بازی های آنلاین جمع‌آوری کنیم و سهم کسانی را که از کازینوها بازدید می‌کنند، شناسایی کنیم (پرسشنامه را می‌توان از مولف مقاله به صورت درخواست)بدست آورد. داده‌ها بر روی دلایل بازیکنان برای بازدید از یک کازینو عمدتا با استفاده از پرسشنامه به دست آمد؛ با این حال، این موضوع برای بررسی دقیق مسائل توسط این مطالعه کافی نبود، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که مصاحبه نیمه ساختاری با پاسخ دهندگانی انجام دهیم که در حال بازدید از کازینوها آنلاین بودند.پرسشنامه حاوی سوالات هر دو نوع بسته و نیم بسته بود، و محتوای سوالات به مولفه‌های متنی فردی تقسیم شد. برای بخش مصاحبه، ما سوالات اصلی را پیش از زمان آماده کردیم، در حالی که امکان پرسیدن سوالات فرعی برای تکمیل مصاحبه با هر سوژه از ابتدا توضیح هدف این مطالعه را فراهم می‌آورد، و اطمینان حاصل می‌کند که همه داده ها ناشناس باقی خواهند ماند و از آن ها بخواهند که اجازه نصب و تجزیه و تحلیل داده‌ها را تسهیل کنند.ما از نمونه‌گیری تصادفی استفاده کردیم که یک آنالیز آماری قابل اعتماد از کل جمعیت را ممکن می‌سازد. حداقل ۵ % دقت تخمین، در نظر گرفتن فاصله اطمینان ۹۵ % برای پارامتر آماری برآورد شده جمعیت، در مقدار مورد انتظار پارامتر آماری است. در این تحقیق ۳۹۶ بازیکن، ۲۵۰ نفر از آن‌ها مرد و ۱۴۶ زن بودند. کل جمعیت بازدید‌کنندگان کازینو در این درس از ۳۲۱۴ نفر تشکیل شده است.

نتایج مطالعه بازی های آنلاین

نتایج مطالعه بازی های آنلاین

 

ابتدا سوال کردیم که آیا پاسخ دهندگانی که از کازینوها سنتی دیدن می‌کنند نیز از کازینوها آنلاین دیدن می‌کنند یا نه. ۳۶۹، یا ۹۳.۱۸ %، از ۳۹۶ پاسخ دهندگان پاسخ دادند که آن‌ها از کازینوها آنلاین دیدن نمی‌کنند، در حالی که ۶ .۸۲ %،انها ۲۷ از کازینوها آنلاین دیدن می‌کنند.

ما مصاحبه‌های نیمه ساختار‌ یافته با گروهی از قماربازان که از کازینوها آنلاین دیدن می‌کنند تا دلایل تصمیم خود را تعیین کنند، انجام دادیم. مصاحبه‌ها با یک لیست پیش آماده شده از سوالات کلیدی در مدت پنج روز در طی ساعات عملیاتی کازینو انجام شد. هر مصاحبه حدود ۳۵ دقیقه به طول انجامید.

هدف اولیه این مطالعه، جستجو برای دلایلی بود که چرا قماربازان خاصی تنها از کازینو سنتی دیدن می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به صورت آنلاین قمار می‌کنند. مشخص شد که این دلایل در ارتباط با کازینو سنتی و همچنین سن قماربازان است. مهم‌ترین اما مورد انتظار برای بازدید از یک کازینو سنتی و دلیل عدم بازی آنلاین، نزدیکی کازینو است – ۸۰ درصد پاسخ دهندگان کم تر از ۲۰ کیلومتر دورتر زندگی می‌کنند. به عنوان یک عامل مهم برای بازدید از یک کازینو سنتی ۲۸۵ یا ۷۷.۲ %، از کسانی که مورد سوال قرار گرفتند تمایل به معاشرت با سایر قماربازان را ابراز کردند که تنها در یک کازینو سنتی امکان پذیر است. فاکتور مهم برای بازدید از یک کازینو سنتی گزینه‌های سرگرمی – ۲۱۲، یا ۵۷.۵ %، از پاسخ دهندگان گفتند که از کازینو برای برنامه‌های سرگرمی مانند کنسرت‌ها، رقص و غیره بازدید می‌کنند. در اینجا باید تاکید شود که تمایل به اجتماعی شدن در دو گروه سنی بسیار رایج است: در گروه سنی بین ۲۱ تا ۳۰ سال، و در گروه سنی بین ۳۱ و ۴۰ سال. دلایل بازدید از یک کازینو سنتی نیز شامل موارد زیر می‌شود:مسائل مربوط به ایمنی – ۱۳۵، یا ۹ درصد از پاسخ دهندگان، تا حد زیادی از اطلاعات شخصی شان که مورد سو استفاده قرار می‌گیرند، به اینترنت فرستاده می‌شوند. چنین ترس‌هایی در گروه سنی بالای ۵۰ سال اعلام شده است. استفاده از اینترنت یا کامپیوتر دو عامل هستند که در بررسی دلایل بازدید از یک کازینو بسیار مهم هستند. اگرچه مطالعات افزایش شدیدی در استفاده از کامپیوترها و اینترنت نشان داده‌اند، اما هنوز هم بسیاری وجود دارند.افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند یا اصلا کامپیوتر ندارند. ۱۱۴، یا ۹ – ۹ % از پاسخ دهندگان، به عنوان دلیلی برای بازدید از یک کازینو سنتی، که دسترسی به اینترنت ندارند؛ ۱۰۹، یا ۲۹ \/ ۲۹ %، از کامپیوترها استفاده نمی‌کنند. هر دو گروه عمدتا از افراد مسن تر از ۵۰ سال تشکیل شده‌اند. ۴۷، یا ۱۲.۷ درصد، دلایل دیگری برای بازدید از این کشور فراهم کرده است.

نتایج نشان داده شده که نشانگر دلایل بازدید از کازینوهای سنتی است، می‌تواند همزمان به عنوان دلایل اینکه چرا قماربازهای سنتی از کازینوهای مجازی بازدید نمی‌کنند یا چرا قماربازهای آنلاین از کازینوهای آنلاین بازدید می‌کنند، استفاده شود. به همین دلیل، نتایج به دست آمده هنگام انجام مصاحبه‌ها نیز مفید است.

در واقع بازدید از کازینوی سنتی یا آنلاین ارتباط نسبتا تنگاتنگی با سن بازیکنان دارد. همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده، در گروه سنی بالای ۵۰ سال، هیچ یک از پاسخ دهندگان از کازینوهای آنلاین بازدید نمی‌کنند که قدری کمتر از نصف پاسخ دهندگان یعنی ۴۸٫۳% است. در گروه سنی بین ۲۱ تا ۳۰ سال، ۷ نفر از ۷۷ پاسخ دهنده از کازینوهای آنلاین نیز بازدید می‌کنند، در گروه سنی بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۳ نفر از ۱۰۵ پاسخ دهنده از کازینوهای آنلاین بازدید می‌کنند درحالیکه در گروه سنی بین ۴۱ و ۵۰، فقط ۷ نفر از ۸۵ پاسخ دهنده از کازینوهای آنلاین بازدید می‌کنند.

با قماربازهایی که از خدمات کازینوها و بازی های آنلاین استفاده می‌کنند مصاحبه شد تا مشخصات کلی آنها تعیین شود. اکثر آنها مذکر بودند و ۲۳ نفر از ۲۷ پاسخ دهنده مرد و ۴ نفر زن بودند. همانطور که قبلا هنگام ارائه ساختار سنی تصدیق شد، بازیکنان آنلاین نمایندگان نسل جوان هستند و مسن‌ترین مصاحبه شونده ۴۴ ساله بود. اکثر پاسخ دهندگان عهده دار سمت‌های میانی یا بالا در ساختار سازمانی سازمان‌هایی هستند که در آنها اشتغال دارند و به طور میانگین دارای تحصیلات دبیرستانی یا دانشگاهی هستند. تمام مصاحبه شوندگان از کامپیوتر و اینترنت به طور روزمره استفاده می‌کنند و به ارتباطات پهن باند دسترسی دارند. اکثر آنها در خانه به کازینوهای آنلاین دسترسی دارند و بسیار به ندرت در محل کار این کار را انجام می‌دهند. آنها نگرش مثبت به اینترنت و سرویس‌های آنلاین و اعتماد زیادی به فناوری اطلاعات دارند. آنها از اینترنت نه تنها برای دسترسی به کازینوهای آنلاین بلکه برای سایر سرویس‌ها مانند بانکداری آنلاین، خرید و نظایر آنها نیز استفاده می‌کنند. در این مصاحبه، همچنین به این موضوع نیز علاقمند بودیم که آنها چند وقت به چند وقت از کازینوهای آنلاین بازدید می‌کنند و چه نوع بازی هایی را انجام می‌دهند. یافته های ما این بود که اکثر پاسخ دهندگان از کازینوهای آنلاین به صورت هفتگی یا حتی در فواصل طولانی تر بازدید می‌کنند، درحالیکه فقط ۴ پاسخ دهنده حداقل دو بار در هفته بازی می‌کردند. این جالب بود که پاسخ دهندگان در تمام ایام هفته به خصوص از دوشنبه تا پنج‌شنبه بازدید می‌کردند درحالیکه در آخر هفته‌ها یعنی از جمعه تا یکشنبه رفتن به کازینوهای سنتی را ترجیح می‌دادند. هنگامی قمار آنلاین، به طور انحصاری بازی‌های موجود در میزهای قمار را انجام می‌دادند و چندان اشتیاقی به slot machine ها نداشتند. هنگام بازی های آنلاین، شرط بندی‌های کمتری در مقایسه با کازینوهای سنتی انجام می‌دادند. این غیرمنتظره نیست، چون میانگین زمان بازی آنها در کازینوهای آنلاین در مقایسه با کازینوهای سنتی کوتاه‌تر است.

چون از قماربازهایی که فقط به کازینوهای سنتی می‌رفتند راجع به دلایل این تصمیم سوال شد، پرسش مشابهی از قماربازهای آنلاین نیز پرسیده شد. انگیزه اصلی آنها برای قماربازی آنلاین، کمبود زمان ناشی از مسائل کاری و خانوادگی است. ۴۰٫۷۴% یا ۱۱ پاسخ دهنده این را به عنوان دلیل اصلی ذکر کرده‌اند. جالب است که بیش از یک پنجم پاسخ دهندگان (۲۲٫۲۳%) اظهار داشتند که فقط یک بار از کازینوی آنلاین بازدید‌ کرده اند. این بازدید موجب ناامیدی آنها شده بود. به اعتقاد آنها، کازینوهای آنلاین به میزان کازینوهای سنتی باعث افزایش سطح آدرنالین نمی‌شدند. آنها برای بازدید دوم باز نگشتند، زیرا باز از طریق اینترنت به معنای تنهایی بازی کردن و بدون مشارکت معمول است و چون آنها می‌خواهند تجارب خود را با سایر بازدیدکنندگان کازینو به اشتراک بگذارند. در نتیجه، یک پنجم پاسخ دهندگان قصد بازدید مجدد از کازینوی آنلاین را ندارند.

تقریبا یک پنجم یا ۱۸٫۲۵% پاسخ دهندگان به علت ملاحظات جغرافیایی از کازینوهای آنلاین بازدید کردند؛ آنها در فاصله ۴۰ تا ۷۰ کیلومتری کازینوی سنتی زندگی می کردند. یک دهم یا ۱۱٫۱۱% پاسخ دهندگان تنوع زیاد بازی ها را به عنوان دلیل بازدید از کازینوهای آنلاین ذکر می‌کردند؛ کازینوهای آنلاین آنها را قادر به انجام بازی‌هایی می‌کند که در کازینوهای سنتی به آن دسترسی ندارند. حریم خصوصی و محیط آرام نیز جزو دلایل بازدید از کازینوهای آنلاین هستند که بازیکنان می‌توانند هنگام قماربازی آنلاین از آن لذت ببرند. ۷٫۴% پاسخ دهندگان ادعا کردند که دلیل اینکه قماربازی آنلاین را ترجیح می‌دهند این است که زمان کافی برای اندیشیدن و بازی در آرامش به آنها می دهد. هنگام قماربازی آنلاین، مزاحمتی برای آنها توسط سایر بازدیدکنندگان کازینو ایجاد نمی‌شود.

نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشرفت فناوری و ارتباطات امکانات متعددی برای انجام کسب و کار از فواصل دور ارائه می‌دهد و فرصت‌های بازار گوناگونی فراهم می‌سازد. در نتیجه، مفهوم سنتی بازار به عنوان فضای نسبتا محدود به لحاظ جغرافیایی تغییر نموده و فعالیت‌های بازار به فضای مجازی جهانی بدون محدودیت جغرافیایی نقل مکان کرده است. صنعت قمار به سرعت متوجه فرصت‌های بازار مجازی سریعا در حال رشد شده و سرویس‌های قماربازی در اینترنت شروع به ظهور کرده‌اند. کازینوهای سنتی اولین جایی بودند که این فرصت را تشخیص دادند و بازی‌های آنلاین را به عنوان افزوده‌ای بر کسب و کار سنتی خود و یک حرکت بازاریابی هوشمندانه تلقی می‌کردند. همانطور که در مطالعات نشان داده شده است، از آغاز به کار اولین سایت در سال ۱۹۹۵ تا امروز که بیش از ۲۵۰۰ سایت اینترنتی به ارائه کازینوهای مجازی می‌پردازند، بازار قماربازی آنلاین با نرخ سالانه ۲۰% رشد کرده است. پیشرفت اینترنت و فناوری ارتباطات باعث پیدایش پدیده­ی کازینوهای مجازی شد. این مقاله به این پدیده و توسعه آن در مقایسه با کازینوهای سنتی، مشخصات قماربازهای آنلاین و سنتی و اثر آنها بر آینده قمار می‌پردازد.

پدیده قمار آنلاین محققان را تشویق کرده تا در حوزه‌های مختلفی از جمله مشخصه‌ها یا پروفایل قماربازهای آنلاین پژوهش نمایند. در پرتو داده های راجع به رشد بازار قمار آنلاین، واقعیت این است که در رابطه بین انواع گوناگون بازدیدهای قمار سنتی و آنلاین، کازینوهای سنتی غالب هستند و همچنین با توجه به پیش بینی‌ها درباره پیشرفت اینترنت، تصمیم به بررسی مشخصه‌های قماربازها در کازینوهای سنتی و تعیین اینکه چه درصدی از آنها قمار آنلاین نیز انجام می‌دهند و همچنین ایجاد پروفایل آنها گرفتیم. هدف این تحقیق این است که تعیین کنیم مشخصه‌های آنها با توجه به پیشرفت اینترنت و رشد بازار به چه نحوی بر توسعه آتی کازینوهای سنتی و اینترنتی تأثیر می‌گذارد.

این تحقیق در وهله نخست بر شناسایی سهم قماربازهای سنتی که از کازینوهای آنلاین نیز بازدید می‌کنند و دلایل آنها برای انجام این کار است. دریافتیم که کمتر از هفت درصد (۶٫۸۲%) قماربازهای سنتی به صورت آنلاین نیز قمار می‌کنند. جالب اینکه بسیاری از افراد در میان آنها تحت تأثیر سرویس‌های کازینوهای آنلاین قرار نگرفته‌اند و بنابراین تصمیم گرفتند در آینده فقط از کازینوهای سنتی بازدید کنند. همچنین مزایای اصلی کازینوهای آنلاین را که باعث جذب قماربازها برای بازدید از آنها می‌شوند، تعیین کرده ایم که شامل قابلیت دسترسی (بدون محدودیت جغرافیایی)، انواع مختلف بازی‌ها، حریم خصوصی و محیط آرام هستند. دلایل بازدید از کازینوهای سنتی دقیقا مخالف دلایل بازدید از کازینوهای سنتی است: نزدیکی جغرافیایی، امکان وقت گذرانی به دوستان و سرگرمی اضافی اختیاری. قماربازهایی که از کازینوهای آنلاین بازدید می‌کنند نگرش مثبتی به فناوری اطلاعات دارند و نماینده نسل جوان هستند. این ویژگی‌ها در سایر مطالعات در این حوزه ذکر شده که به نتایج مشابهی رسیده‌اند. آنها در کنار سایر مسائل می‌گویند که قماربازهای آنلاین شامل افراد مطلع از کامپیوتر و اینترنت، با سن کمتر و تحصیلات بالاتر از متوسط است و به این علت قمار آنلاین را انتخاب می‌کنند که اجازه تنها بازی کردن را به آنها می‌دهد. در مقابل، دلیل اصلی عدم بازدید قماربازهای سنتی از کازینوهای آنلاین این است که می‌خواهند با قماربازهای دیگر وقت بگذرانند.

می‌توان نتیجه گرفت که کازینوهای آنلاین در واقع رقبای کازینوهای سنتی هستند. در نتیجه با چالش‌های نشان داده شده توسط مجازی سازی بازار قمار مواجه هستند و در صورتی که بخواهند سهم خود از بازار به سرعت در حال رشد کازینوهای مجازی را تصاحب کنند، بایستی جواب مناسب را بیابند. به نظر می‌رسد فقط دو گزینه برای کازینوهای سنتی وجود دارد: اولین گزینه عبارت است از ایجاد کازینوهای آنلاین متعلق به خودشان که یک حرکت رو به جلو و بازاریابی هوشمندانه می‌باشد و گزینه دوم، تبدیل قماربازهای آنلاین به قماربازهای سنتی لااقل در آخر هفته‌ها است. بدون شک، کازینوهای آنلاین نیز عمدتا با استفاده از پیشرفت فناوری اطلاعات، سعی در گسترش بازار خود خواهند داشت. چون یافته‌هایی مطالعه فوق نشان می دهد که یکی از دلایل اجتناب از کازینوهای آنلاین، علاقه به روابط اجتماعی است، می توان پیشنهاد کرد که ایجاد لینک های تعاملی بین قماربازهای آنلاین با استفاده از وبکم، یک راه حل احتمالی خواهد بود. امروزه بازیکنان هنوز در مقابل حریفان مجازی بازی می‌کنند، اما در آینده قادر خواهند بود حریفان قمار خود را ببینند و از طریق اینترنت با آنها وقت بگذرانند. کازینوهای آنلاین آینده بخش زیادی از تلاش خود را صرف توسعه فناوری خواهند کرد که بازیکنان در فضای مجازی را به هم مرتبط خواهد ساخت و سرویس هایی فراهم خواهند ساخت که انواع روابط اجتماعی که معمولا در کازینوهای سنتی تجربه می‌شود را ارائه می‌نمایند. این اجتماع مجازی همچنین می تواند ترس و بی اعتمادی به کازینوهای آنلاین را کاهش دهد که جزو دلایل اصلی اینکه قماربازها هنوز بازدید از کازینوهای سنتی را ترجیح می‌دهند، می‌باشد.

به رغم پرسش های اخلاقی و خطرات متعدد مطرح شده توسط قماربازی آنلاین، به نظر می رسد راه حل‌های تکنولوژیکی جدید، فرصت‌های تازه ای برای توسعه و رشد این صنعت فراهم می‌سازند. این به محیط اجتماعی وسیع تر و ارائه دهندگان قمار آنلاین بستگی دارد که این کازینوها در آینده به حضور خود ادامه دهند یا توسط مسئولان قانونی قدغن شوند.

این مطالب را نیز ببینید!

چگونه در شرط بندی فوتبال برنده شویم

یکی از مطمئن ترین روش های شرط بندی در مسابقات فوتبال , پیش بینی کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *