صفحه اصلی / آموزش بازی‌های کازینو / چگونه بلک جک را بازی کنیم

چگونه بلک جک را بازی کنیم

این بازی به همین میزان به بازی ۲۱ نیز شهرت دارد. قوانین ساده هستند، بازی جذاب و پرهیجان است، و شانس برای استراتژی‌های قوی وجود دارد. در واقع، برای بازیکنان حرفه‌ای که از نظر ریاضیات حرفه‌ای عمل می‌کنند و می‌تواند کارت ها را بشمارد، شانس گاهی برای برد این بازیکن بالا خواهد بود.
اما حتی بازیکنانی که بطور حرفه ای بازی نمی‌کنند ولی بطور معقول بازی خوبی از خود نشان می‌دهند، شانس کازینو کمتر است، که بازی بلک جک را یکی از جذاب‌ترین بازی های کازینو برای بازیکن می‌کند.
درحالی که محبوبیت بلک جک از جنگ جهانی اول است، ریشه‌های آن به دهه ۱۷۶۰ در فرانسه بر می‌گردد، که در آنجا Vinget-et-Un ) فرانسوی عدد ۲۱( نامیده می‌شود. امروزه، بلک جک یکی از بازی‌هایی است که می‌توان در همه کازینوهای آمریکایی پیدا کرد. به عنوان یک بازی محبوب خانگی، با قوانین کمی متفات بازی می‌شود. در نسخه کازینوی این بازی، خانه مربوط به گرداننده بازی اس (یک بانک دائمی). در بازی کازینو، گرداننده بازی ایستاده است و بازیکنان روی صندلی‌ها می‌نشینند. گرداننده بازی مسئول تمام جنبه‌های بازی است، از قاطی کردن و توزیع کارت‌ها تا بازی با شرط‌های بسته شده. در بازی خانگی، همه می‌توانند گرداننده بازی باشند (یک بانک متغییر)

دست پاسور

بلک‌جک
یک دست استاندارد پاسور ۵۲ برگی برای بازی بکار برده می‌شود، اما در اغلب کازینوها چندین دست کارد با هم دیگر بر زده می‌شوند. بازی با ۶ دسته کارت ( ۱۳۲ کارت) محبوب‌ترین نوع آن است. علاوه بر این، گرداننده بازی از یک کارت پلاستیکی خالی که در قسمت انتهای کارت‌ها قرار می‌گیرد، که در بازی شرکت داده نمی‌شود، اما تعیین کننده زمان بر خوردن کارت‌ها است. زمانی که از ۴ دست پاسور یا بیشتر استفاده می‌شود، از یک کفشک مدیریت می‌شوند (یک جعبه که به بازی گردان اجازه می‌دهد کارت‌ها را یکی یکی و رو به زمین خارج کند، بدون اینکه یک کارت یا دسته در دست خود نگاه داشته باشد)

اهداف بازی


هر شرکت کننده تلاش می‌کند با رسیدن به مجموع هر چه نزدیک‌تر به ۲۱ بدون اینکه بالاتر از ۲۱ بروند، بازی گردان را شکست بدهند.

امتیاز و شماره کارت‌ها


ارزش هر تک را بازی کن تعیین می‌کند که ۱ یا ۱۱ باشد. کارت‌های صورت ۱۰ و سایر کارت‌ها ارزش عددی خود را دارند.

شرط‌بندی بلک جک


قبل از اینکه شرط‌بندی شروع شود، هر بازی کن یک شرط می‌بندد، که با چیپ‌های جلوی خود، در ناحیه تعیین شده مبلغ آن تعیین می‌شود. حد های حداقل و حداکثر برای شرط‌بندی تعیین می‌شوند، شرط‌های عمومی ۲ تا ۵۰۰ دلار هستند.

قاطی کردن و بر زدن


گرداننده بازی به دقت بخش‌هایی از دست پاسور را مخلوط و قاطی می‌کند تا اینکه کارت‌ها به خوبی قاطی شوند. یکی از بازیکنان را برای بر زدن تعیین می‌کند، کارت پلاستیکی به گونه‌ای قرار داده می‌شود که ۶۰ تا ۷۵ کارت آخر مورد استفاده قرار نگیرند.

شرط‌بندی


زمانی که همه بازیکنان شرط‌های خود را قرار دادند، بازی گردان یک کارت رو به بالا در جهت عقربه‌های ساعت به هر بازیکن می‌دهد، و سپس یک کارت رو به بالا به خود. سپس یک دور دیگر به هر بازیکن یک کارت رو به بالا داده می‌شود، اما کارت دوم بازی گردان رو به پایین خواهد بود. بنابراین، هر بازیکن بجز بازی گردان دو کارت رو به بالا دارد، و بازی گردان یک کارت رو به بالا و یک کارت رو به پایین خواهد داشت. ) در برخی بازی‌ها، که تنها با یک دست کارت انجام می‌شود، کارت های بازیکنان رو به پایین دست ایشان داده می‌شوند و باید آن‌ها را نگاه دارند. اگرچه، امروزه، همه بازی‌های بلک جک به گونه‌ای انجام می‌شوند که کارت‌ها رو به بالا برای بازیکنان روی میز قرار داده می‌شوند و هیچ بازیکنی نباید به کارت‌ها دست بزند.

بلک جک طبیعی

اگر دو کارت اول یک بازیکن یک تک و یک ۱۰  ۱۰ یا صورت باشند، جمع کارت‌های او ۲۱ می‌شود، و به این حالت بلک جک طبیعی گفته می‌شود. اگر هر کدام از بازیکنان بلک جک طبیعی داشته باشد و بازی گردان بلک جک طبیعی نباشد، بازی گردان فورا به آن بازیکن یک ونیم برابر شرط را پرداخت می‌کند. اگر بازی گردان دارای بک جک طبیعی باشد، فورا تمام شرط‌های بازیکنان را که بلک جک طبیعی ندارند را جمع می‌کند، ( اما پول اضافی دریافت نمی‌کند). اگر بازی گردان و یکی از بازیکنان هردو بلک جک طبیعی داشته باشند، حالت برابر پیش می‌آید و بازیکن چیپ‌های خود را پس می‌گیرد.
اگر کارت رو به بالای بازی گردان ده یا تک باشد، به کارت رو به پایین خود نگاهی می‌اندازد که آیا حالت بلک جک طبیعی است یا نه. اگر کارت رو به بالا ده یا تک نباشد، به کارت دیگر نگاه نمی‌کند تا نوبت بازی به او برسد.

بازی


بازیکن سمت چپ اولین کسی است که تصمیم می‌گیرد که “بایستد” ) دیگر تقاضای کارت اضافی نکند( یا “بزند” ) یک کارت دیگر برای نزدیک تر شدن مجموع به ۲۱ و یا خود ۲۱ شدن تقاضا کند(. بنابراین، بازیکن می‌تواند روی دو کارت اصلی که به او داده می‌شوند بایستد، یا از بازیگردان کارت‌های دیگر، یکییکی تقاضا کند، تا زمانی که تصمیم به ایستادن روی مجموع کند، یا ببازد ) مجموع بالای ۲۱ شود(. در حالت دوم، بازیکن باخته و بازی گردان شرط‌ها را جمع می‌کند. سپس بازی گردان رو به نفر بعدی سمت چپ خود کرده و به همین صورت با او بازی می‌کند.
ترکیب تک و کارت‌هایی بجز ۱۰ ، ” دست نرم ” خوانده می‌شود زیرا بازیکنان تک را می‌توانند ۱ یا ۱۱ در نظر بگیرند، و اینکه کارت بکشند یا نه. برای مثال، با یک ” ۱۷ نرم ” ) یک تک و یک ۶(، مجموع ۷ یا ۱۷ خواهد بود. درحالی که ۱۷ خوب بحساب می‌آید، بازیکن شاید به دنبال مجوع بیشتر از ۱۷ باشد. اگر مجموع در صورت ۱۱ در نظر گرفتن تک به بالاتر از ۲۱ منجر شود، بازیکن به راحتی تک را ۱ در نظر گرفته و به درخواست کارت بیشتر به بازی ادامه می‌دهد.

بازی بازی گردان


زمانی که بازی‌گردان با همه بازیکنان بازی کرده باشد، کارت رو به پایین او رو می‌شود. اگر مجموع ۱۷ یا بالاتر باشد، باید بایستد. اگر مجموع ۱۶ یا کمتر باشد، باید کارت بکشد. او باید این کار را ادامه داده تا مجموع ۱۷ یا بیشتر شود که در آن حالت بایستد. اگر بازی گردان تک داشته باشد، و با ۱۱ در نظر گرفتن آن،مجموع او به ۱۷ با بیشتر ) اما نه بیشتر از ۲۱ ( بشود، باید تک را ۱۱ حساب کرده و بایستد. تصمیمات بازی گردان، برای همه بازی‌ها اتوماتیک هستند، درحالی که بازیکنان همیشه می‌توانند یک یا چندین کارت را انتخاب کنند.

منظور از اشارات

وقتی نوبت بازیکن می‌رسد،می تواند بگوید “ورق بده” یا با لمس میز با یک یا دو انگشت به سمت خودش به کارت اشاره کند،یا دستش را به حالت زمانی که به کسی اشاره می‌کنیم که بیاید تکان دهد. وقتی بازیکن تصمیم می گیرد که کافی است،می تواند بگوید “بسه” یا “کافیه”،یا می‌تواند مقصود خود را با حرکت دست خود به اطراف نشان دهد درحالی که کف دستش پایین است و درست روی میز قرار دارد.

جداکردن جفت‌ها

اگر دو کارت اول بازیکن از یک نوع هستند،مثلا دو سرباز یا دو شش،می‌تواند انتخاب کند که وقتی نوبتش شد با آن ها به صورت جداگانه بازی کند. در این صورت مقدار شرط اصلی به روی یکی از کارت‌ها می‌افتد و همان مقدار باید به عنوان شرط روی کارت دیگر اعمال شود. بازیکن ابتدا دست چپ را با ورق گرفتن یا نگرفتن یک یا بیش از یک بار بازی می کند؛تنها در این صورت دست راست بازی می‌شود.دراین صورت هر دو دست جداگانه بازی می‌شود و ورق دهنده با هرکدام در نوع خودش عمل می‌کند.زمانی که بازیکن جفت آس داشته باشد،در ازای هر آس یک ورق می‌گیرد و شاید دیگر دست قرعه نداشته باشد. همینطور اگر ورق دهم با یکی از این آس‌ها معامله شود،پرداخت مساوی با پول خود شرط است (نه یک ونیم به دو در سایر موارد بلک جک).

دو برابر کردن

یک گزینه دیگر برای بازیکن این است که هنگام رسیدن مجموع دو کارت اصلی به ۹،۱۰ یا ۱۱،می‌تواند شرط را دوبرابر کند. وقتی نوبت دست بازیکن می‌رسد،شرطی مساوی با شرط اصلی می‌بندد و ورق دهنده تنها یک ورق دیگربه او می‌دهد که برعکس گذاشته می‌شود و تا زمان پرداخت شرط‌ها در دست آخر،برگردانده نمی‌شود. بازیکن می‌تواند با دو پنج،جفت را توزیع کند،شرط را دوبرابر کند یا دست را به روش عادی ادامه دهد. توجه کنید که توزیع کننده ورق ها نمی‌تواند جفت هارا جدا یا شرط را دوبرابر کند.

بیمه

وقتی ورق روی ورق دهنده آس باشد،هر بازیکن دیگر می تواند تا نصف شرط اصلی شرط ببندد که ورق برعکس ورق دهنده کارت ده، و بنابراین بلک جک است. به محض برقرار شدن تمام این شرط‌های فرعی، ورق دهنده به ورق برعکس نگاه می‌کند. اگر ده باشد،رو می‌شود و بازیکنانی که شرط بیمه را بسته بودند برنده می‌شوند و دوبرابر شرط خود به آن‌ها داده می‌شود –پرداخت ۲ به ۱٫ البته که وقتی این اتفاق برای ورق دهنده می‌افتد، دست تمام می‌شود و قمارهای اصلی بازیکنان جمع می‌شود – مگر این که بازیکن هم بلک جک داشته باشد که در این صورت مساوی می‌شود. این روش مطلقا پیشنهاد خوبی برای بازیکن نیست،مگر این که مطمئن باشد تعداد زیادی ورق ده هنوز بر نخورده است.

تسویه

پول به محض پرداخت و جمع شدن دیگر بر نمی‌گردد.بنابراین،یک مزیت ورق دهنده این است که بازیکن اول اقدام کند. اگر بازیکن ببازد،حتی اگر ورق دهنده هم ببازد، او شرطش را از قبل از دست داده است. اگر ورق دهنده بالای ۲۱ برسد، به هر بازیکنی که تا همین مقدار از قمار دست نگه داشته پول پرداخت می‌کند. اگر ورق دهنده روی ۲۱ یا کم تر دست نگه دارد، باید شرط هر بازیکنی که مجموع بالاتری دارد بپردازد (نباید بیشتر از ۲۱ باشد) و پول هر بازیکنی که در مجموع کمتر از ۲۱ شده جمع می کند. اگر مساوی شد (مجموع امتیاز بازیکن با ورق دهنده برابر شود)، هیچ ژتونی پرداخت یا جمع نمی‌شود.

بر زدن

وقتی شرط تمام بازیکنان تنظیم شد، ورق دهنده کارت‌های بازیکن را جمع می‌کند و آن‌ها را مستقیم روی پلاستیک شفاف ال مانندی می‌گذارد. ورق دهنده از دستگاه بازی به کارت دادن ادامه می‌دهد تا به ورقی که روی پلاستیک قرار گرفته می‌رسد.این یعنی زمان بر زدن دوباره رسیده است.به محض تمام شدن این راند از بازی،ورق دهنده تمام کارت‌ها را بر می‌زند،آن هارا برای کپ زدن آماده می‌کند،کارت ها را در دستگاه می‌گذارد و بازی ادامه پیدا می کند.

استراتژی اساسی

برنده شدن در بلک جک نیازمند این است که بازیکن از هر دست خود بهینه استفاده کند و همیشه اینکه ورق روی ورق دهنده چیست را در نظر می‌گیرد. زمانی که ورق روی کارت دهنده خوب باشد،برای مثال ۷،۸،۹،۱۰ یا آس،بازیکن نباید تا وقتی که به مجموع ۱۷ یا بیشتر نرسیده از ورق گرفتن دست بکشد.وقتی ورق روی کارت دهنده خوب نباشد،۴،۵ یا شش باشد، بازیکن باید به محض رسیدن به مجموع ۱۲ یا بیشتر از ورق گرفتن دست بکشد. استراتژی در این جا این است که اگر شانس باختن وجود دارد، هیچ وقت نباید کارت را بگیرید. هدف از این کار این است که اجازه دهید ورق دهنده کارت بدهد و امیدوار باشید به بالای ۲۱ برسید. در نهایت،اگر ورق روی کارت دهنده متوسط است، ۲ یا ۳، بازیکن باید با رسیدن به مجموع ۱۳ یا بیشتر دست نگه دارد.

به طور کلی استراتژی این است که در دست متوسط، آن قدر به کارت گرفتن ادامه دهید تا حداقل به مجموع ۱۸ برسید.بنابراین با یک آس و یک شش (۷ یا ۱۷)،بازیکن در مجموع ۱۷ دست نمی‌کشد بلکه ورق می‌گیرد.

استراتژی اصلی دوبرابر کردن به این شکل است: بازیکن با مجموع ۱۱،همیشه باید شرط را دوبرابر کند.با مجموع ۱۰،بازیکن باید شرط را دوبرابر کند مگر این که ورق دهنده کارت ۱۰ یا آس را رو کند. با مجموع ۹،بازیکن تنها زمانی باید شرط را دوبرابر کند که کارت‌های ورق دهنده بد یا متوسط باشد (یعنی ۲ تا ۶).

درمورد جدا کردن،بازیکن همیشه باید جفت آس‌ها یا ۸ ها را جدا کند؛ کارت‌های ۱۰ مشابه و همینطور جفت ۵ هرگز نباید جدا شود چون مجموع دو پنج، ده می شود که در دوبرابر کردن شرط بهتر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.جفت ۴ را هم نباید جدا کرد،چون مجموع ۸ عدد خوبی برای کارت کشیدن است.در مجموع،جفت ۲،۳ و ۷ می‌تواند جدا شود مگر این که ورق دهنده ۸،۹،۱۰ یا آس داشته باشد.و بالاخره،جفت شش را نباید جدا کرد مگر این که ورق‌های ورق دهنده خوب نباشد (یعنی ۲ تا ۶ باشد).

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش فرم میکس وسیستمی در فوتبال

ما به عنوان یک مجله شرط بندی جامع و معتبر، با توجه به اهمیت پیش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *