صفحه اصلی / آموزش بازی‌های کازینو / بازی رولت / پیروز رولت باشید: استراتژی سرّی رومانوسکی

پیروز رولت باشید: استراتژی سرّی رومانوسکی

همه به‌دنبال روشی برای پیروزی‌اند، اما رولت یکی از سخت‌ترین بازی‌ها برای کسب بردهای متوالی است. با این‌حال رهیافت‌های معدودی (در زمینۀ شرط‌بندی‌ها یا سیستم‌ها) هستند که می‌توانند احتمال برد شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. به گفتۀ برخی از بازیکنان استفاده از این راهکارها می‌تواند عملاً بردهایی پای میز رولت به همراه آورد. لطفاً بر اساس تجربۀ من به این رهیافت‌ها توجه کنید و بهترین استراتژی رولت را که هنوز شرط‌بندی کاووراس است بیازمایید.

من بهترین راز پنهان رولت را برایتان فاش می‌کنم: گروه شرط‌های رومانوسکی، که با نام‌های رومانووسکی یا رومانوفسکی هم شناخته می‌شوند. منطق این شرط‌ها شبیه هم است اما عددهای متفاوتی را پوشش می‌دهند. هر شرط ۳۲ عدد را پوشش می‌دهد و ۵ عدد را نادیده می‌گیرد. برای این ۳۲ خانه باید ۸ ژتون خرج کرد، هر برد احتمالی سودی معادل ۱ ژتون به‌همراه دارد، یعنی در مجموع ۹ ژتون به موجودی شما برمی‌گردد و در صورت باخت هشت ژتون از دست می‌دهید. احتمال برد ۸۶٫۵ درصد است.

شش نسخۀ شرط‌بندی رومانوسکی به شرح زیرند:

نوع اول شرط‌بندی رومانوسکی

دو دستۀ سه‌تایی از ژتون‌ها روی دوجین دوم (عددهای ۱۳ تا ۲۴) و سوم (عددهای ۲۵ تا ۳۶).

یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۲ و ۶ و یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۷ و ۱۱٫

عددهای پوشش‌داده‌نشده (که بازنده‌اند): ۰، ۱، ۴، ۹، ۱۲٫

ژتون‌های مورد استفاده: ۸ عدد.

سود پیروزی: ۱ ژتون.

احتمال پیروزی: ۸۶ درصد.

رولت

 

نوع دوم شرط‌بندی رومانوسکی

دو دستۀ سه‌تایی از ژتون‌ها روی دوجین دوم (عددهای ۱۳ تا ۲۴) و سوم (عددهای ۲۵ تا ۳۶).

یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۱ و ۵ و یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۸ و ۱۲٫

عددهای پوشش‌داده‌نشده (که بازنده‌اند): ۰، ۳، ۶، ۷، ۱۰٫

ژتون‌های مورد استفاده: ۸ عدد.

سود پیروزی: ۱ ژتون.

احتمال پیروزی: ۸۶ درصد.

 

نوع سوم شرط‌بندی رومانوسکی

دو دستۀ سه‌تایی از ژتون‌ها روی دوجین اول (عددهای ۱ تا ۱۲) و سوم (عددهای ۲۵ تا ۳۶).

یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۱۴ و ۱۸ و یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۱۹ و ۲۳٫

عددهای پوشش‌داده‌نشده (که بازنده‌اند): ۰، ۱۳، ۱۶، ۲۱، ۲۴٫

ژتون‌های مورد استفاده: ۸ عدد.

سود پیروزی: ۱ ژتون.

احتمال پیروزی: ۸۶ درصد.

 

نوع چهارم شرط‌بندی رومانوسکی

دو دستۀ سه‌تایی از ژتون‌ها روی دوجین اول (عددهای ۱ تا ۱۲) و سوم (عددهای ۲۵ تا ۳۶).

یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۱۳ و ۱۷ و یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۲۰ و ۲۴٫

عددهای پوشش‌داده‌نشده (که بازنده‌اند): ۰، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۲٫

ژتون‌های مورد استفاده: ۸ عدد.

سود پیروزی: ۱ ژتون.

احتمال پیروزی: ۸۶ درصد.

 

نوع پنجم شرط‌بندی رومانوسکی

دو دستۀ سه‌تایی از ژتون‌ها روی دوجین اول (عددهای ۱ تا ۱۲) و دوم (عددهای ۲۵ تا ۳۶).

یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۲۶ و ۳۰ و یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۳۱ و ۳۵٫

عددهای پوشش‌داده‌نشده (که بازنده‌اند): ۰، ۲۵، ۲۸، ۳۳، ۳۶٫

ژتون‌های مورد استفاده: ۸ عدد.

سود پیروزی: ۱ ژتون.

احتمال پیروزی: ۸۶ درصد.

 

نوع ششم شرط‌بندی رومانوسکی

دو دستۀ سه‌تایی از ژتون‌ها روی دوجین اول (عددهای ۱ تا ۱۲) و دوم (عددهای ۱۳ تا ۲۴).

یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۲۵ و ۲۹ و یک ژتون روی گوشۀ مشترک خانه‌های ۳۲ و ۳۶٫

عددهای پوشش‌داده‌نشده (که بازنده‌اند): ۰، ۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۴٫

ژتون‌های مورد استفاده: ۸ عدد.

سود پیروزی: ۱ ژتون.

احتمال پیروزی: ۸۶ درصد.

 

شرط‌بندی رومانوسکی نوعی شرط‌بندی است شامل دو شرط دوجینی و دو شرط کرنر (یا کوادز). در این شرط‌بندی ۳۲ عدد را پوشش می‌دهیم و فقط ۵ عدد را کنار می‌گذاریم، که این یعنی ۸۶٫۵ درصد احتمال دارد یک ژتون ببریم و ۱۳٫۵ درصد احتمال دارد که ۸ ژتون ببازیم. این شرط‌بندی نسبتاً مطمئن است در میان شرط‌های دسته‌ای جواب می‌دهد. یکی از ویژگی‌های پنهان شرط‌بندی رومانوسکی این است که ستون میانی همیشه پوشش داده می‌شود. صرف نظر از اینکه کدام نسخه از این شرط‌بندی را به‌کار می‌برید همۀ ۱۲ عدد ستون میانی سود به‌همراه خواهند داشت. آیا این عالی نیست؟

شرط عالی برای تازه‌کارها در بازی رولت

می‌توانم این شرط‌ها را با اطمینان به تازه‌کارهایی توصیه کنم که در بازی‌شان سر میز رولت به هیجان زیاد و پیروزی‌های فراوان علاقه دارند. همچنین می‌توانم توصیه کنم که همیشه شرط رومانوسکی را برگزینید تا در دورهای آخر برنده شوید. برای مثال، اگر از نسخۀ اول این شرط‌بندی استفاده کردید و باختید نسخۀ دیگری را امتحان کنید. بدین‌ترتیب لااقل ۵ دور از ۱۰ دور را می‌برید. این کار بخاطر این است که حواس‌تان به تکرار احتمالی آخرین اعداد باشد زیرا تکرار ۵ عدد از ۱۰ عددی که در دور قبلی آمده پدیدۀ بسیار رایجی‌ست. بدین‌طریق شانس بردتان را افزایش می‌دهید.

ابزار پیروزی برای بازیکنان مجرب

اما پوشش تعداد زیادی از اعداد در سیستم رومانوسکی این شرط‌بندی را حتی برای بازیکنان حرفه‌ای به یک سیستم پیروزی عالی تبدیل کرده است. بنابراین اگر بازیکنی مجربید که سودی بیش از سرگرمی از بازی می‌خواهد، در مواقعی که روند پیشرفت‌تان مختل شده، من یک شرط‌بندی سلبی تدریجی را پیشنهاد می‌کنم. پس از هر باختی که شرط می‌بندید، یکی دیگر از انواع شرط‌ها را به شرط اولیه‌تان بیفزایید. مثلاً، بعد از چهار شکست ۴ مرتبه شرط اولیه‌تان را می‌بندید. که با توجه به اینکه در شرط اولیه ۸ ژتون گذاشته بودید حالا در مجموع، بعد از ۴ شکست، در هر دور ۳۲ ژتون گذاشته‌اید. هر وقت که سود کردید باز شرط اولیه‌تان با ۸ ژتون را می‌بندید.

موجودی حساب و حد زیان

برترین راهکارهای رولت آنهایند که با حد زیان هوشمندانه همراهند. انتخاب حد زیان مناسب کلید یک شرط‌بندی رومانوسکی موفق است. بازیکنان با سطح تجربه‌ها و موجودی حساب‌های مختلف باید یک حد زیان متناسب با شرایط خودشان داشته باشند، بنابراین نمی‌توان یک حد زیان کلی تعریف کرد. به‌هرحال در اینجا دو توصیۀ مختصر می‌کنیم:

بردهاتان را به موجودی حساب‌تان اضافه کنید. دست به بردهاتان نزنید، به‌جای آن از آنها برای افزایش موجودی حساب‌تان استفاده کنید.

هر شرط‌بندی رومانوسکی در ابتدا ۸ ژتون نیاز دارد. با یک پیشرفت، این عدد می‌تواند به‌سرعت افزایش یابد. پس حداقل موجودی حساب یا حد زیانی که باید داشته باشید ۱۰۰ واحد است.

اول این راهکار را با مداد روی کاغذ پیاده کنید. اگر نتیجه خوب است و به آن مطمئنید، بعد می‌توانید با پول واقعی از این راهکار استفاده کنید ــ پولی که در صورت باخت استطاعت پرداختش را داشته باشید. موفق باشید!

این مطالب را نیز ببینید!

رولت آنلاین

تفاوت‌های رولت زنده با رولت آنلاین

رولت زنده و رولت آنلاین اساساً از لحاظ تئوری مشابه هستند. اغلب بازی‌های کازینویی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *