صفحه اصلی / آموزش بازی‌های کازینو / بازی رولت / چگونه در بازی رولت برنده شویم؟

چگونه در بازی رولت برنده شویم؟

بازی رولت یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های کازینو است. از آنجا که قسمت زیادی از این بازی بر پایه شانس است، باید گفت که احتمال و شانس در این بازی نقش اساسی را دارد. راه‌هایی وجود دارد که براساس آن می‌توانید میزان باخت را کاهش دهید، ولی با این حال کازینو سود خود را از بازی می‌گیرید. با در نظر گرفتن این نکات، درباره استراتژی‌هایی که ضمانت‌های غیرواقعی از برد در بازی را به شما می‌دهند محتاط عمل کنید.مسئولانه قمار کنید، اگر شرطبندی می‌کنید، سعی کنید که سرگرمی را با شانس همراه کنید.

شرط خارجی و داخلی

بازی رولت

۱-قبل از بازی رولت حتماً در میزهای رایگان تمرین کنید

اگر کازینو میزهایی برای بازی داشته باشد، یکی از این میزها را بخرید و در خانه تمرین کنید و یا آنلاین این بازی را امتحان کنید. این کار باعث می‌شود که شما با انواع شرط در این بازی آشنا شوید. انواع شرط در رولت به ۲ نوع تقسیم می‌شود:
شرطهای داخلی که برروی اعداد مشخصی در رولت بسته می‌شوند. اگر روی یک عدد ۱ دلار شرطبندی کنید و توپ روی آن عدد فرود بیاید به نسبت ۳۵ به ۱ به شما پرداخت صورت می‌گیرد و یا ۳۵ دلار به اضافه ۱ دلار شرط برنده شده‌تان برد می‌کنید. می‌توانید شرط خود را بین ۶ عدد کنار هم تقسیم کنید. شرطهای خارجی ریسک کمتری دارند اما میزان پرداختی آنها به نسبت ۲:۱ یا ۱:۱ صورت می‌گیرد. در جدول خارج از نمودار شماره بلوک هایی وجود دارد که دارای شرط های مختلف هستند. به همین دلیل به آنها شرط های بیرونی گفته می شود ، در حالی که شرط بندی‌هایی که روی شماره‌ها قرار می گیرند شرط داخلی گفته می‌شود.

۲-شرط خارجی را برای برد بهتر انجام دهید

می‌توانید به جای استفاده از شرطهای انفرادی، چندین شرط خارجی را برای افزایش میزان پرداخت خود ببندید. برای مثال، اگر ۱ دلار روی اعداد زوج و ۱ دلار روی خانه‌های مشکی شرطبندی کنید، در صورت فرود توپ روی خانه سیاه عدد ۱۰ و یا فرود آن روی عدد ۱۶ خانه قرمز، دو دلار برنده می‌شوید. در کنار شرطهای زوج / فرد و قرمز/مشکی که میزان پرداختی آنها به نسبت ۱:۱ صورت می‌گیرد، شرطهای خارجی شامل:
• شرط بالا/پایین: در صورت شرطبندی روی اعداد ۱ تا ۱۸ و یا ۱۹ تا ۳۶ و افتادن توپ روی این اعداد، پرداختی به نسبت ۱:۱ به شما صورت می‌گیرد.
• شرط دوجین: شرط بندی روی اعداد ۱ تا ۱۲، ۱۳ تا ۲۴ یا ۲۵ تا ۳۶ است که میزان این پرداختی به نسبت ۲:۱ است.
• شرط ستونی: شرط بستن روی توپ برای فرود آمدن روی اعداد یکی از ۳ ستون جدول میزان پرداختی برابر با ۲:۱ خواهد داشت.

۳-بستن شرط داخلی

اگرچه که این شرطها بیشترین میزان پرداخت را دارند اما بسیتن شرط مستقیم روی اعداد مشخص با ریسک زیادی همراه است. میزان پرداخت برای فرود توپ روی اعداد مشخص به نسبت ۱ به ۳۷ و یا (۲.۷%) برای چرخ رولت اروپایی و به نسیت ۱ به ۳۸ برای چرخ رولت آمریکایی صورت می‌گیرید. به علاوه، برای بستن شرط مستقیم روی یک عدد تنها، می‌توانید شرط خود را بین چند عدد تقسیم کنید. میزان پرداختی بین اعدادی که شرط را بین آنها تقسیم کرده اید پخش می‌شود. وقتی که روی یک عدد تنها شرط را مستقیم میبندید پرداختی به نسبت ۳۵:۱ به شما صورت می‌گیرد، این درحالیست که شرط ۶ خط به شما پرداختی به نسبت ۵:۱ می‌دهد.

۴- چرخ‌ها را زیر نظر بگیرید و به شرطبندی بازیکنان دیگر توجه کنید

به حرکات و نحوه رها کردن توپ توسط مسئول چرخ توچه کنید، به نحوه شرطبندی بازیکنان دیگر نگاه کنید. ایرادات چرخ را بررسی کنید و از آنها به نفع خودتان استفاده کنید و درادامه توجه کنید که توپ بیشتر روی کدام قسمت چرخ فرود می‌آید ولی باید توجه کنید که ممکن است فرود آمدن توپ روی قسمتهایی از چرخ که به صورت مرتب اتفاق می‌افتد کاملاً بر حسب تصادف باشد.

به حداقل رساندن میزان ضرر

به حداقل رساندن میزان ضرر

۱-با هدف سود کردن و به حداقل رساندن باخت بازی کنید

وقتی که صحبت از بازی رولت یا هر قمار دیگر می‌شودبهتر است تنها میزانی را شرطبندی کنید که توانایی از دست دادن آن را هم داشته باشید. زمانی که تصمیم گرفتید که چه مقدار پول رل می‌توانید از دست دهید، روی همان مقدار برنامه ریزی کنید و برای خرج بیشتر از آن وسوسه نشوید.همه چیزی خیلی زود از کنترل خارج می‌شود، مخصوصاً برای بازی‌هایی که خیلی سریع پیش می‌روند. وقتی پای میز رولت حاضر می‌شود سعی کنید منطقی برخورد کنید و انتظار بالای را از خود نداشته باشید. میزان سود کمی را برای خود در نظر بگیرید برای مثال، ۵ درصد از میزان کل مبلغ شرطتان. برای اغوا نشدن بهتر است نوشیدن الکل را بسیار محدود کنید. محدودیت‌های خود را روی کاغذ در شرطبندی بنویسید و از دوست و همراهتان بخواهید تا به شما این موضوع را یادآوری کنند.

۲-شرطهای خود را با گذشت زمان کاهش دهید تا از سود خود محافظت کنید

اگر با ۱۰۰ دلار شرطبندی را شروع کنید و با ۱۵۰ دلار آن را پایان دهید، به جای شرطبندی دوباره، ۵۰ دلار سود خود را بردارید و از آن برای شرطبندی بیشتر استفاده نکنید و بازی خود را با همان ۱۰۰ دلار ادامه دهید. هرچه بیشتر برنده شوید و پول سود خود را بردارید، احتمال شکست خوردنتان کمتر می‌شود.

۳-کازینو همیشه سود خود را برمی‌دارد

میزان ماکزیمم بازپرداخت به جای نسبت ۳۸:۱ و ۳۷:۱ به نسبت ۳۵:۱ صورت میگیرد، که نشان دهنده این است که کازینو سود خود را برمی‌دارد. همچنین به یاد داشته باشید که رولت اروپایی دارای یک خانه ۰ و رولت آمریکایی دارای دو خانه صفر می‌باشند که خود بیانگر این موضوع هستند که حتی زمانی که شما شرط امن قرمز/مشکی یا بالا/پایین را انتخاب کنید ریسک بردتان همچنان کمتر از ۵۰ درصد است، چراکه خانه‌های صفر به رنگ سبز هستند و در شرطهای بالا و پایین به حساب نمی‌آیند. فرض کنید که ۳۷ بار روی یک عدد و هر بار برابر با ۱ دلار روی آن دررولت اروپایی شرطبندی کنید. فرض کنید که در بین این ۳۷ بار تکرار تنها یک بار روی عدد موردنظرتان توپ فرود بیاید، در این صورت ۳۶ دلار باخته‌اید و تنها ۳۵ دلار برنده شده‌اید، درنتیجه سود خالصتان برابر با -۱ می‌شود که به معنی -۲.۷ درصد سود خانگی کازینو است. به طور مشابه، روی چرخ رولت اروپایی که دارای ۳۶ عدد و یک عدد صفر است، شانس باختتان روی خانه‌های سیاه برابر با ۵۱.۳۵ درصد خواهد بود. در واقع شما ۱ دلار روی خانه‌های سیاه برای هربار چرخش در ۳۷ بارچرخش شرط می‌بندید؛ اگر شرط را ببرید، ۱۸ دلار برنده می‌شوید و ۱۹ دلار بازنده می‌شوید. در این شرط هم میزان سود خانگی کازینو برابر با -۲.۷ درصد می‌شود. بنابراین مهم نیست که چه نوع شرطی را استفاده می‌کنید، در هر حال به دلیل ساختار باز شما درصدی را به کازینو می‌بازید.

۴-در صورت امکان با چرخ رولت آمریکایی بازی کنید

چرخ بازی رولت آمریکایی داری یک بخش اضافه‌تر دو صفر است که احتمال برد را کاهش می‌دهد. ممکن است که یک بخش اضافه در این چرخ زیاد به چشم نیاید ولی تأثیر زیادی را روی کل بازی می‌گذارد. در این چرخ میزان سود خانگی کازینو ۲ برابر می‌شود که به معنی این است که سرعت از دست دادن پولتان ۲ برابر می‌شود. دوباره می‌گویم که میزان سود خانگی در رولت اروپایی برابر با ۲.۷ درصد . اگر یک دلار را برای هر بار چرخش شرطبندی کنید و ۳۷ بار چرخش داشته باشید و تنها یک بار برنده شرط شوید بردتان برابر با (۳۵ دلار برد و ۳۶ دلار باخت می‌شود) که در این صورت میزان سودتان برابر با -۱ دلار تخمین زده می‌شود. در چرخ آمریکایی، اگر ۱ دلار را برای یک عدد در ۳۸ بار چرخش شرطبندی کنید و تنها یک بار برنده شوید، درواقع با ۳۵ دلار برد و ۳۷ دلار باخت روبه‌رو می‌شوید و میزان سود خالص برابر با -۲ خواهد شد. در نتیجه سود خانگی کازینو برابر با ۵.۲۶ درصد محاسبه می‌شود که چیزی دوبرابر رولت اروپایی است.

۵-ضمانتی برای احتمالات به طور همیشگی وجود ندارد

بهترین راه در رولت وجود شانس است. در هر چرخشی برای رولت اروپایی شانس فرود آمدن توپ روی خانه مورد نظر برابر با ۱ در ۳۷ و برای رولت آمریکایی برابر با ۱ در ۳۸ است. هر چرخشی ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارد . هرچه طولانی‌تر بازی کنید، میزان هر نوع احتمالی در بازیتان بیشتر می‌شود. هیچ ضمانتی وجود ندارد که بعد از توقف توپ روی خانه سیاه، دفعه دیگر در چرخش بعدی توپ روی خانه قرمز متوقف شود. توپ می‌تواند ۵ بار پشت سرهم روی خانه سیاه متوقف شود. به عنوان مثال، می‌توانید زمانی که یک سکه را می‌چرخانید ممکن است در ۱۰۰ بار چرخش و پرتاپ، ۵۰ بار شیر و ۵۰ بار خط بیاید؛ ولی این وضعیت اصلاً قطعی نیست و هر بار تغییر می‌کند. در هربار بازی کردن میزان احتمالات باخت افزایش می‌یابد. اگر روی خانه‌های قرمز شرطبندی کنید و ۵ بار پشت هم برنده شوید، بهتر است قبل از باخت و از دست دادن پولی که بدست آوردید از بازی کنار بکشید.

استفاده از سیستم‌های رایج شرطبندی

استفاده از سیستم‌های رایج شرطبندی

۱-پیشبینی کردن تعداد پرش‌های توپ

به چرخش توپ روی حلقه چرخ توجه کنید و یک خانه ثابت مانند صفر را در نظر بگیرید و به زمان‌های عبور توپ از روی این خانه دقت کنید. سعی کنید که زمان کم شدن سرعت توپ، افتادن آن را از لبه چرخ به درون آن و زمان پرش آن از روی جداکننده بین خانه‌ها را حدس بزنید. این کار، پروژه سختی است ولی با تمرین کردن می‌توانید تا حدی این مهارت را بدست آورید و می‌توانی دمکان فرود توپ را حدس بزنید. اگر بتوانید قبل از اعلام توقف شرطبندی توسط مسئول چرخش چرخ، مکان فرود توپ را پفهمید و شرطبندی کنید، می‌توانید برد خوبی در بازی کسب کنید.
به یاد داشتته باشید که اگر چرخ کج شود ، پیش بینی اینکه توپ کجا فرود خواهد آمد بسیار ساده‌تر خواهد شد. اگرچرخ شیب کمی داشته باشد ، توپ به احتمال زیاد در طرف مقابل جایی که مسئول چرخ آن را رها می‌کند ، فرود می‌آید.
آیا می‌دانستید که برنامه‌های کامپیوتری وجود دارند که با استفاده از دوربین و قوانین فیزیک می‌توانند محل فرود توپ را محاسبه کنند؟ استفاده از آنها با محدودیت زیادی همراه است تا جایی که به کاربردن این وسایل در بسیاری از کازینوها ممنوع اعلام شده است.

۲-از شرطهای لاپارتاژ و پریزن در چرخ اروپایی استفاده کنید

معمولاً، این شرطها تنها در رولت اروپایی استفاده می‌شوند. در شرط لاپارتاژ، اگر شرط ۵۰/۵۰ ببندید و توپ روی صفر فرود بیاید، شرط بین شما و کازینو تقسیم می‌شود. بهتر است اینگونه بیان کنیم: شما ۱۰ دلار روی خانه سیاه شرط می‌بندید. اگر توپ روی صفر فرود بیاید، کازینو ۵ دلار آ را نگه می‌دارد و ۵ دلار آن را به شما پس می‌دهد. این یک برد نیست ولی بهتر از باخت کامل است. شرط پریزن هم تقریباً به همین صورت عمل می‌کند فرض کنید که ۱۰ دلار روی سیاه شرط ببندید و توپ روی صفر فرود بیاید. کازینو ۱۰ دلار شما را نگه می‌دارد و آن را در چرخش بعدی نگه می‌دارد. اگر توپ روی خانه سیاه فرود بیاید، ۱۰ دلار خود را برمی‌دارید. چیزی برنده نمی‌شوید ولی ۱۰ دلار خود را پس می‌گیرید.

۳-از سیستم فیبونانچی به عنوان یک استراتژی با ریسک کم استفاده کنید

در این سیستم از شرطهای ۵۰/۵۰ مانند (فرد/زوج) استفاده می‌شود و شرط خود را روی اعداد فیبونانچی می‌بندید. اگر در راند اول ببازید، شرط خود را روی عدد بعدی در فیبونانچی ببندید و همینطور این روال را ادامه دهید تا برنده شوید. سری اعداد فیبونانچی به گونه‌ای است که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبل خود است. اولین عدد این دنباله برابر با یک است این دنباله شامال: ۸۹، ۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵ است.
فرض کنید که با ۱ دلار شرطبندی را شروع کرده‌اید و ۴ بار باختید. بنابراین ۷ دلار از دست داده‌اید(۱+۱+۲+۳=۷) دلار. اگر زمانیکه میزان شرط شما برابر با ۵ دلار شود، برنده شوید، علاوه بر ۵ دلار خود ۵ دلار دیگرر هم به ازای بردتان به شما پرداخت می‌شود. سپس می‌توانید ۲ پله از عدد ۵ به عقب برگردید و در راند بعدی با ۲ دلار شرطبندی را شروع کنید. کم کردن میزان شرط در هربار شرطبندی به شما در حفظ سودی که بدست آوردید کمک می‌کند. این استراتژی، روشی امن است که ریسک کمی دارد، داشتن ریسک کم به معنای بدست آوردن سود کمتر است. به یاد داشته باشید که کازینو همیشه سود خود را در بازی‌ها بدست می‌آورد که این میزان همانطور که گفته شد در رولت اروپایی و آمریکایی متفاوت است.

۴-استفاده از استراتژی جیمز باند ( تنها یک یا دوبار)

در این سیستم شرط شما بین اعداد بالا، شرط ۶ خط و صفر تقسیم می‌شود. برای مثال، اگر ۲۰۰ دلار شرطبندی کنید، ۱۴۰ دلار روی اعداد بالا(۱۹-۳۶)، ۵۰ دلار روی اعداد ۱۳-۱۸ و ۱۰ دلار روی صفر شرط بگذارید. پخش کردن شرطها ریسک بردتان را افزایش می‌دهد. این استراتژی برای ۲۰۰ دلار بود. اگر میزان شرط کل شما برابر با ۲۰ دلار باشد می‌توانید آن را به ۱۴،۵ و ۱۰ دلار تقسیم کنید. اگر در مجموع ۴۰ دلار شرطبندی می‌کنید، شرطها را به ۲۸،۱۰ و ۲ دلار تقسیم کنید. اگر اعداد شما بین ۱۹ و ۳۶ باشد، به اندازه ۸۰ دلار سود می‌کنید. اگر عدد بین ۱۳ و ۱۸ باشد، به اندازه ۱۰۰ دلار سود می‌کنید و اگر عدد برنده برابر با ۰ باشد، به اندازه ۱۶۰ دلار سود می‌کنید. علاوه بر این، هیچ ضمانتی وجود ندارد که توپ بر روی یک عدد بین ۱ تا ۱۲ چندین بار پشت سر هم فرود نیاید. فرض کنید که برای ۵ چرخش اول اتفاق می افتد. اگر به ازای هر چرخش ۲۰۰ دلارشرط ببندید، ممکن است ۱۰۰۰ دلار را سریع از دست بدهید!‌

۵-از استراتژی مارتینگال دوری کنید

برای استفاده از این استراتژی، باید از کمترین شرط خارجی ۵۰/۵۰ استفاده کنید و با این میزان تا جایی که ببازید ادامه دهید. زمانی که این اتفاق بیفتد، میزان شرط خود را تا بدست آوردن برد ،دوبرابر کنید. این کار ممکن است باخت شما را جبران کند ولی این روش یک استراتژی با ریسک بالاست. فرضکنید که ۱۰ دلار روی قرمز شرط ببندید و ببازید. در راند بعدی این میزان را برابر با ۲۰ دلار کنید و اگر برنده شدید، بیش از ۱۰ دلار ضرر خود را در دور قبل جبران خواهید کرد. مشکل این استراتژی این است که باخت در آن ممکن است شما را سمت ورشکستگی بکشاند. در یک چرخشی که ۴ بار در آن شرطبندی می‌کنید هیچ ضمانتی وجود ندارد که در آن دوبار توپ روی قرمز و دوبار دیگر روی مشکی فرود بیاید. ممکن است شرط ببندید که توپ ۴ بار روی قرمز فرود می‌آید ولی توپ روی خانه‌های سیاه متوقف شود. فرض کنید ۱۰ دلار شرطبندی کرده‌اید، ۴ بار شکست بخورید و در هر چرخش میزان شرط خود را ۲ برابر کنید. اگر تنها ۱۵۰ دلار برای خرج کردن داشته باشید، قبل از اینکه بتوانید باخت خود را جبران کنید، می‌بازید و کل پولتان را از دست می‌دهید.

این مطالب را نیز ببینید!

رولت آنلاین

تفاوت‌های رولت زنده با رولت آنلاین

رولت زنده و رولت آنلاین اساساً از لحاظ تئوری مشابه هستند. اغلب بازی‌های کازینویی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *