۲۰ پرسش بازی رولت

اجازه دهید نگاهی بیندازیم به جنبۀ مهم و/یا جذاب بازی رولت. به هر کازینوی در دنیا که بروید به میزهای رولت، میزهای اغلب شلوغ رولت، برمی‌خورید. رولت قطعاً طرفداران خودش را دارد.

پرسش ۱: آیا رولت قدیمی‌ترین بازی کازینو است؟

بسته به اینکه بازی را چطور تعریف کنید، می‌تواند باشد. کازینوها (به هر نام دیگری) دیرزمانی‌ست که وجود دارند، اگر به آنها به عنوان نهادی نگاه کنیم که مردم در آنجا می‌توانند روی بازی‌هایی که آن مکان ترتیب داده یا علیه یکدیگر قمار کنند. تالارها، میخانه‌ها، رستوران‌ها و خانه‌های خصوصی بسیاری بدین‌منظور استفاده می‌شدند.

می‌دانم که آدم‌ها بر سر مسابقات بین اسب‌ها و بین آدم‌ها قمار می‌کردند، بین نبردهای میان حیوانات، میان آدم‌ها، و میان حیوانات و آدم‌ها. شواهدی هست که نشان می‌دهند هم رولت هم تاس به این زمان برمی‌گردند. تاس از استخوان‌ها ساخته می‌شد و این در اصطلاح «roll the bones» (تاس‌انداختن) پیداست. سپرها یا بیضی‌ها یا اشیاء گرد می‌چرخیدند تا ارادۀ خدایان را به خود معطوف کنند یا پول رایج میان افراد را ببرند.

با این تفاسیر کدام‌یک دیرپاتر است؟ قمار بر سر استخوان‌ها یا سپرهایی از انواع مختلف؟ شاید حقیقت محض این موضوع هرگز به‌طور کامل آشکار نشود.

پرسش ۲: بازی مدرن از چه زمانی آغاز شد؟

بسیاری از کسانی که قماربازی یاد می‌گیرند معتقدند نخستین گردونۀ رولت را دانشمند، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ، بلز پاسکال، ابداع کرد، هرچند نه به عنوان بازی شانس‌محوری که امروزه مطرح است. احتمالاً پاسکال به‌دنبال یک ماشین دائم‌الحرکت بود و نسخۀ خود را در یک گردونه ارائه داد. اگرچه چرخاندن همچو چیزی باید سرگرم‌کننده باشد، اما حرکت آن دائمی نبود.

پاسکال برای آنچه امروزه به عنوان «قمار پاسکال» می‌شناسیم هم شناخته‌شده است، بحث بر سر اینکه چرا آدم‌ها باید طوری عمل کنند که انگار به خدا معتقدند. این بحث بدین‌گونه است: اگر خدا نباشد اما شما طوری عمل کنید که انگار به او معتقدید، از بیشتر لذت‌های زمینی خودداری می‌کنید. اگر خدا باشد آن‌وقت به لذت‌هایی می‌رسید بس بیشتر از لذت‌های زمینی؛ در عوض، شادی‌های الهی بی‌پایان و لذت‌های متعاقب آن را دارید. بنابراین بهترین کار ایمان به خداست.

قطعاً خیلی از بازیکنان رولت موقع بازی دعاهای بسیار می‌خوانند و این می‌تواند حاصل قمار پاسکال باشد!

پرسش ۳: با این‌حال، طرز کار بازی رولت چگونه است؟

گردونۀ رولت یکسری عددها دارد از یک تا ۳۶ به‌اضافۀ یک یا دو خانۀ (معمولاً سبزرنگ) صفر. در پاسخ به پرسشی دیگر به این موضوع برخواهم گشت. دیلر گوی را بالای گردونه می‌چرخاند و این گوی راهش را در گردونه دنبال می‌کند و روی یکی از عددها می‌ایستد. اگر بازیکن روی خانۀ درست قمار کرده باشد ۳۵ برابر شرط اولیه برنده می‌شود.

در صفحۀ بازی میز رولت همۀ عددها و صفرها هستند، به‌همراه شرط‌های پیشنهادی بیرونی مثل سه دسته شرط «دوجینی»، سه دسته شرط «پنجاه‌پنجاه» و سه شرط ستونی و نظایر این. بازیکنان می‌توانند روی هر مقدار عدد یا پیشنهاد شرط‌بندی که بخواهند قمار کنند. این همان بازی‌ای است که اکنون در کازینوهای سراسر دنیا به آن برمی‌خوریم.

پرسش ۴: دو نوع بازی رولت کدام‌اند؟

یکی بازی آمریکایی است که دو خانۀ سبزرنگ صفر دارد و یکی بازی اروپایی فقط با یک خانۀ صفر. این دو بازی یکی‌ست جز اینکه ترکیب قرارگرفتن عددها روی گردونه متفاوت است.

گردونه‌های رولت

پرسش ۵: آیا سود کازینو در این دو بازی یکی‌ست؟

خیر. بازی اروپایی با سود کازینو ۲٫۷۰ درصد به‌مراتب بهتر است از بازی آمریکایی که سود کازینو در آن ۵٫۲۶ درصد است. این یعنی به‌ازای هر ۱۰۰ دلار قمار در بازی اروپایی مقدار باخت مورد انتظار ۲٫۷۰ دلار است و در بازی آمریکایی مقدار باخت مورد انتظار ۵٫۲۶ دلار، تقریباً دوبرابر، است.

پرسش ۶: آیا همۀ شرط‌ها در بازی رولت سود کازینو یکسانی دارند؟

خیر. در بازی آمریکایی شرط‌بندی‌ای هست به نام «شرط‌بندی پنج‌عددی» روی عددهای ۰، ۰۰، ۱، ۲، ۳ که سود کازینو در آن ۷٫۸۹ درصد است. این شرط‌بندی «هیولا» نامیده می‌شود چون سود کازینو در آن بالاست و به‌ازای هر ۱۰۰ دلار قمار مقدار باخت مورد انتظار ۷٫۸۹ دلار است. این شرط بزرگی‌ست که نباید بست.

پرسش ۷: سود کازینو برای بازی رولت در عمل چطور تعیین می‌شود؟

گردونۀ آمریکایی ۳۸ خانه دارد، از یک تا ۳۶ و خانه‌های ۰ و ۰۰٫ پرداختی به شرط برنده ۳۵ به یک است. در بازی‌ای که کازینو در آن سودی نداشته باشد، پرداختی به شرط برنده می‌باید ۳۷ به یک باشد. به خاطر داشته باشید که شما به‌طور میانگین برای هر برد ۳۷ بار می‌بازید. با این‌حال، کازینو برای پول‌درآوردن (و کازینو می‌خواهد پول درآورد) ۳۷ به یک پرداخت نمی‌کند و در عوض دو واحد از شرط پیروز کسر می‌کند و به برنده ۳۵ واحد می‌دهد. کافی‌ست دو واحدی را که کازینو نزد خود نگه می‌دارد به ۳۸ تقسیم کنید تا سود کازینو ۵٫۲۶ درصد به دست آید.

حالا بیایید نگاهی بیندازیم به گردونۀ اروپایی با ۳۷ خانه، از یک تا ۳۶ و خانۀ ۰٫ پرداختی به شرط برنده ۳۵ به یک است. در بازی‌ای که کازینو در آن سودی نداشته باشد، پرداختی به شرط برنده می‌باید ۳۶ به یک باشد. به خاطر داشته باشید که شما به‌طور میانگین برای هر برد ۳۶ بار می‌بازید. با این‌حال، کازینو برای پول‌درآوردن ۳۶ به یک پرداخت نمی‌کند و در عوض یک واحد از شرط پیروز کسر می‌کند و به برنده ۳۵ واحد می‌دهد. کافی‌ست یک واحدی را که کازینو نزد خود نگه می‌دارد به ۳۷ تقسیم کنید تا سود کازینو ۲٫۷۰ درصد به دست آید.

پرسش ۸: سود کازینو را در همۀ شرط‌های بازی چطور حساب می‌کنید؟

به طریق مشابه. بگذارید فقط دو مثال بزنم: شما شرط پنجاه‌پنجاه می‌بندید و پرداختی یک به یک است. (فرضاً در شرط قرمز/سیاه روی رنگ قرمز شرط می‌بندید) اگر رنگ قرمز بیاید می‌برید و اگر یکی از ۱۸ رنگ سیاه بیاید می‌بازید اما ــ و اینجاست که کازینو سود می‌برد ــ اگر گوی روی خانه‌های ۰ و ۰۰ بایستد، شرط را می‌بازید. بنابراین برای بازیکن ۱۸ امکان برد وجود دارد و ۲۰ امکان باخت.

باز هم کازینو دو واحد نزد خود نگه می‌دارد و در نتیجه شما ۲ واحد را تقسیم بر ۳۸ می‌کنید و به سود ۵٫۲۶ درصد می‌رسید.

در گردونۀ اروپایی ۳۷ انتخاب ممکن دارید و این شرط‌بندی پنجاه‌پنجاه ۱۸ امکان برد و ۱۹ امکان باخت دارد. یک را به ۳۷ تقسیم کنید تا سود ۲٫۷۰ درصد به دست آید.

حالا بیایید شرط دیگری را بررسی کنیم: شرط‌بندی دوجینی. در اینجا روی ۱۲ عدد شرط می‌بندید. پرداختی به شرط برنده دو به یک است. ۱۲ عدد امکان برنده‌شدن دارند و این یعنی پرداختی ۲۴ واحد است. با این‌حال، میانگین باخت‌ها ۲۴ تک‌واحد بازنده است. اگر یکی از آن ۲۴ عدد که انتخاب نشده‌اند بیاید بازیکن می‌بازد اما ــ و این «اما» روی اعصاب است ــ خانه‌های ۰ و ۰۰ هم منجر به باخت می‌شوند. بله، همان‌طور که حدس زدید، سود کازینو کماکان در بازی آمریکای ۵٫۲۶ درصد و در بازی اروپایی ۲٫۷۰ درصد است.

پرسش ۹: آیا هیچ شرط‌بندی خوبی در بازی رولت هست؟

بله، اگر کازینو قانون‌های «واگذاری» و «گروگذاری» را ارائه دهد سود کازینو در شرط‌های پنجاه‌پنجاه نصف می‌شود، در بازی آمریکایی ۲٫۶۳ درصد و در بازی اروپایی ۱٫۳۵ درصد. این دومی یکی از بهترین شرط‌بندی‌های کازینو است.

پرسش ۱۰: آیا نباید شرط‌بندی پنجاه‌پنجاه (EVEN-MONEY) را به‌واقع ۵۰:۵۰ دانست؟

این شرط‌های به این دلیل بدین‌نام خوانده می‌شوند که پول مساوی پرداخت می‌کنند، نه چون شرط‌بندی عملاً ۵۰:۵۰ است.

پرسش ۱۱: اما باید راهی برای غلبه بر بازی باشد، این‌طور نیست؟

پیش‌تر راه‌هایی برای غلبه بر بازی وجود داشت اما این مربوط به زمانی‌ست که گردونه‌ها با کمال خود فرسنگ‌ها فاصله داشتند. نتایج در گردونه‌های امروزی در کازینوهای مدرن تصادفی است ــ یا تا جایی که توقع داریم تصادفی است. روش‌های قدیمی بردن با دانستن نقصان‌های گردونه دیگر وجود ندارند چون گردونه‌های نو همیشه چک می‌شوند و خانه‌هایی که گوی روی آنها می‌ایستد بسیار کم‌عمق‌اند و بنابراین گوی بارها از روی آنها می‌جهد. هرچه جهش‌ها بیشتر باشد تشخیص اینکه گوی سرآخر کجا می‌ایستد سخت‌تر می‌شود.

پرسش ۱۲: آیا دیلرها نمی‌توانند محل ایستادن گوی را کنترل کنند؟

پیش‌تر به این قضیه «تأثیر دیلر» می‌گفتند. شاید این امر در گذشته ممکن بود؛ شک دارم امروز هم ممکن باشد. با دیلر جوانی صحبت می‌کردم که اصلاً از این تکنیک خبر هم نداشت. این محصولی در گذشته است.

پرسش ۱۳: آیا عدد ۱۷ بیشترین عددی نیست که روی آن شرط می‌بندند؟

این افسانه است اما واقعاً هیچ‌کس نمی‌داند چون تصمیم‌های شرط‌بندی در بازی رولت در سراسر جهان ضبط و تجزیه و تحلیل نشده‌اند. برخی از عوام فکر می‌کنند جیمز باند در فیلمی  این عدد را انتخاب کرد و آنها با همین عدد بازی می‌کنند. ما واقعاً نمی‌دانیم.

پرسش ۱۴: آیا بهتر است در محدودۀ داخلی صفحۀ شرط‌بندی بازی کنیم و روی عددها شرط استریت آپ ببندیم یا از امکانات شرط‌بندی در محدودۀ خارجی استفاده کنیم؟

اگر بازی قانون‌های «واگذاری» و «گروگذاری» را پیشنهاد نکرده باشد سود کازینو در شرط‌بندی‌های داخلی و خارجی یکی‌ست. تنها فرقی که باید در نظر داشت این است که در شرط‌بندی‌های داخلی نوار باخت شما به‌سمت بلندترشدن میل می‌کند اگر روی یک یا دو عدد در مدت‌زمانی مشخص شرط ببندید اما در طولانی‌مدت، چه در شرط‌بندی داخلی چه در شرط‌بندی خارجی، کازینو همچنان سود خودش را علیه شما خواهد داشت.

بازی رولت

پرسش ۱۵: آیا بازی رولت در کازینوهای آمریکایی محبوب‌ترین است؟

محبوب‌ترین بازی کازینو بلک‌جک است و در ادامه کراپس و رولت. این دو مورد آخر احتمالاً مشترکاً دوم‌اند.

پرسش ۱۶: اگر بیشتر از یک شرط در بازی رولت ببندید آیا شانس‌تان در بردن یک شرط بیشتر نمی‌شود؟

بله، انتخاب‌های بیشتری برنده می‌شوند، اما با گذشت زمان پول بیشتری می‌بازید. سود کازینو بر مجموع پولی که شرط می‌بندید عمل می‌کند، چه یک شرط باشد چه تعداد زیادی شرط.

پرسش ۱۷: اگر به نتیجه نرسیدید که شرط خود را در کدام قسمت صفحۀ شرط‌بندی ببندید باید چه‌کار کنید؟

از دیلر بخواهید برایتان شرط ببندد.

پرسش ۱۸: آزاردهنده‌ترین چیز در بازی رولت چیست؟

به‌غیر از ازدست‌دادن پول، چیز بسیار آزاردهنده‌ای که می‌شناسم به‌طور کلی بازیکنان پرخاشگرند که حمله می‌کنند و ژتون‌های شما را کنار می‌زنند تا خودشان روی صفحۀ شرط‌بندی قمار کنند. دیلر زمان کافی در اختیار بازیکنان می‌گذارد تا قمار کنند در نتیجه نباید بازیکنان پرخاشگر این‌طور پرخاش کنند!

پرسش ۱۹: در بازی بلک‌جک گاه‌وبی‌گاه به بازیکنانی برمی‌خورید که دائماً به بازیکنان دیگر می‌گویند دست‌شان را چطور بازی کنند. آیا این در رولت هم اتفاق می‌افتد؟

نه. بازیکنان رولت تمایل دارند خودکفا باشند. تنها زمانی که ممکن است یک بازیکن به شرط‌بندی بازیکن دیگر علاقه یابد وقتی است که آن دو با هم باشند.

پرسش ۲۰: رولت را بازی‌ای سرکاری می‌دانم. به یک گوی نگاه می‌کنی که دور گردونه‌ای می‌چرخد؛ این مهیج نیست نه؟

می‌توانید هر بازی کازینوی را ببینید و با این ادعا که سرکاری است تقلیلش دهید؛ این بازی‌ای با کارت است، بازی‌ای با تاس، یک ماشین، و غیره. احتمالاً می‌توانید به هرچیزی در زندگی هم گیر بدهید و آن را تا سطح سرکاری‌بودن تقلیل دهید. آدم‌های مختلف چیزهای مختلف، و نه سرکاری، پیدا می‌کنند.

بهترین‌ها را درون و بیرون کازینو برایتان آرزو می‌کنم.

این مطالب را نیز ببینید!

رولت آنلاین

تفاوت‌های رولت زنده با رولت آنلاین

رولت زنده و رولت آنلاین اساساً از لحاظ تئوری مشابه هستند. اغلب بازی‌های کازینویی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *