صفحه اصلی / آموزش بازی‌های کازینو / بازی رولت / چگونه استراتژی رولت را تمرین کنیم

چگونه استراتژی رولت را تمرین کنیم

اگر قصد دارید که رولت بازی کنید و می خواهید که در حین بازی خونسرد و آرام به نظر آیید، تکنیک هایی که در ادامه می آید را تمرین کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید. چندین استراتژی وجود دارد که افراد آن ها را در بازی رولت استفاده می کنند، که عبارتند از: استراتژی مارتینگال، استراتژی جیمز باند، و استراتژی دالمبرت. اگرچه این استراتژی ها محسناتی دارند اما هیچکدام از آن ها ضامن پول شما نخواهند بود. در واقع همۀ بازیکنان بعد از یک بازی طولانی مدت پول خود را از دست می دهند، بنابراین زمانی که باید بازی را ترک کنید بدانید.

استراتژی بازی رولت

روش ۱ استراتژی مارتینگال

۱ کمی دربارۀ این استراتژی بیاموزیم

شاید متداول ترین استراتژی رولت بین همگان، استراتژی مارتینگل روی دو برابر کردن شرط ها بعد از باخت در بازی ای با شانس ۵۰/۵۰ استوار باشد. به این ترتیب، اولین برد تمام ضررهای قبلی را به همراه سود کمی برای قمارباز به همراه دارد.

مزیت این تکنیک شهودی است. در رولت ابتدایی بازی مثل بازی پرتاب سکه است. روی یک رنگ شرط می بندید، انتخاب شما یا پیروز می شود و یا از دست می رود. اگر روی یک رنگ شرط می بندید، به دو برابر کردن مبلغ شرطتان ادامه دهید تا زمانی که پیروز شوید. دو برابر کردن مبلغ شرط بندیتان به صورت متوالی سبب می شود زمانی که پیروز شدید تمام باختتان جبران شود.

این تکنیک دو اشکال دارد. اول، این اشتباه رایج قماربازها را به خاطر بسپارید. فقط به خاطر اینکه رنگ سیاه ده یا صد بار پشت سر هم برنده شده است به این معنی نیست که رنگ قرمز دور بعد نمی آید. در هر پرتاب گوی احتمال آمدن هر رنگ پنجاه درصد است. در واقع با ۰ و ۰۰، احتمال کمی پایین تر از پنجاه درصد است.

 نقطۀ ضعف دیگر این استراتژی این است که ، در نهایت ، ممکن است بعد از چندین ضرر متوالی ، به حداکثر مبلغ شرط بندی برسید یا کل پول خود را از دست دهید.

 

۲ میز رولتی را پیدا کنید که حداقل مبلغ شرط بندی پایین ترین مقدار و حداکثر مبلغ شرط بندی بیشترین مقدار باشد.

شما می خواهید با مبلغ کم بازی را شروع کنید و می خواهید شرط هایی را که از دست دادید با دو برابر کردن متوالی مبلغ شرط بندیتان جبران کنید.

۳ مبلغ کمی روی سیاه یا قرمز، فرد یا زوج، ۱-۱۸ یا ۱۹-۳۶ شرط  بندی کنید.

 رولت آمریکایی ۳۷ خانه دارد، که شامل ۰ می باشد. این بدان معنی است که توپ شانس برابری برای افتادن در خانۀ سیاه و قرمز، زوج یا فرد، و شماره های ۱ تا ۱۸ یا اعداد بزرگتر ۱۹ تا ۳۶ دارد.

مثلاً، فرض کنیم شرط بندی شما روی قرمز یا سیاه باشد. این شرط بندی با شانس برابر می تواند روی اعداد زوج یا فرد، محدودۀ ۱ تا ۱۸ یا محدودۀ ۱۹ تا ۳۶ باشد.

۴ اگر برنده شدید مبلغ بردتان را به جیب بزنید وبا همان مقدار کم شرط بندی کنید

از طرف دیگر می توانید کازینو را ترک کنید، اگرچه ترک کردن کارینو با ۲ دلار به جای ۱ دلار خیلی دلچسب نیست، اما در هر صورت بهتر از ترک کردن آن بدون هیچ پولی است.

۵ اگر باختید دو برابر مبلغ باختتان روی همان رنگ قبلی شرط بندی کنید

به بیان دیگر شما ۱ دلار می بازید. دفعۀ بعد باید مبلغ ۲ دلار شرط ببندید. اگر روی سیاه شرط بندی کرده اید دفعۀ بعد هم باید روی همان رنگ شرط ببندید.

۶ اگر روی شرط دومتان برنده شدید، مبلغ بردتان را جمع کنید و همان مبلغ کم اولیه را شرط ببندید یا اینکه کازینو را ترک کنید

اگر برنده شوید، با پیروزی در شرط دوم خود به همان اندازه که می توانستید در اولین انتخاب خود برنده شوید، درآمد کسب کرده اید.

۷ اگر دوباره باختید، مبلغ شرطتان را باز هم دو برابر کنید

۸ این مراحل را تا زمانی ادامه دهید که یا کل پولتان را ازدست دهید یا به بیشترین حد شرط بندی روی میز برسید

به یاد داشته باشید که این یک روش مطمئن برای به دست آوردن پول نیست ، فقط راهی است برای به حداکثر رساندن شانس خود در میز با بدترین شانس (برای قمارباز) در کازینو.

استراتژی بازی رولت

روش ۲ استراتژی مارتینگال معکوس

۱ درمورد این استراتژی کمی بیشتر بدانید

این استراتژی به این صورت است که مبلغ شرط بندیتان را تا زمانی که می برید افزایش می دهید و زمانی که می بازید کاهش می دهید. ایدۀ این تکنیک به این صورت است که وقتی روی دور پیروزی افتادید درآمدتان را با افزایش مبلغ شرطبندی افزایش می دهید و اگر روی دور باخت هستید با کاهش مبلغ شرط بندی باخت هایتان را محدود می کنید.

۲ میزی را با پایین ترین مبلغ شرط بندی و بالاترین مبلغ شرط بندی پیدا کنید

این تکنیک اساساً مثل سیستم مارتینگال است فقط معکوس شده است.

۳ مبلغ کمی روی سیاه یا قرمز، فرد یا زوج، محدودۀ ۱ تا ۱۸ یا ۱۹ تا ۳۶ ببندید

مثلا فرض می کنیم که روی قرمز یا سیاه شرط بسته اید.

۴ تا زمان ایستادن گوی روی رنگ مورد نظرتان  صبر کنید

اگر پشت سر هم باختید مبلغ شرط بندیتان را همچنان کم انتخاب کنید

۵ زمانی که گوی درخانۀ مورد نظر نشست و شرطتان را پیروز شدید، روی همان رنگ با دوبرابر مبلغ قبلی شرط بندی کنید

۶ اگر پیروز شدید روی پرتاب بعدی شرطتان را دو برابر کنید و به این کار ادامه دهید

این ها مبالغی هستند که ممکن است در صورت ۱۴ بار بردن متوالی روی شرط مستقیم شرط بندی کنید:

۱-۲-۴-۸-۱۶-۳۲-۶۴-۱۲۸-۲۵۶-۵۱۲-۱۰۲۴-۲۰۴۸-۴۰۹۶-۸۱۹۲

۷ اگر باختید برای شرط بعدی به مبلغ اولیه شرط بندیتان برگردید

این تکنیک زمانی که ببازید می تواند خطرناک باشد. به محض باختن ، کل درآمد خود را از دست می دهید. بنابراین ، برای موفقیت آمیز بودن مارتینگال معکوس، باید بعد از چندین برد متوالی و قبل از باختن کازینو را ترک کنید

استراتژی بازی رولت

روش ۳ استراتژی دالمبرت

۱ کمی در مورد این استراتژی بیشتر بدانید

این استراتژی از دو استراتژی قبلی کمی ایمن تر است. این تکنیک، افزایش مبلغ شرط بندی بر اساس تصاعد حسابی به جای تصاعد هندسی است. به این معنی که وقتی می بازید به جای دو برابر کردن مبلغ شرطتان ، یک واحد شرطتان را افزایش می دهید.

۲ یک رنگ انتخاب کنید و مبلغ کمی روی آن شرط بندی کنید

به دلیل اینکه استراتژی دالامبرت یک سیستم شرط بندی با شانس برابر است، می توانید روی اعداد زوج یا فرد یا محدودۀ ۱ تا ۱۸ یا ۱۹ تا ۳۶ شرط بندی کنید.

۳ بعد از باخت مبلغ شرط بندیتان را ۱ واحد افزایش و بعد از برد ۱ واحد کاهش دهید

اگر تعداد باخت ها و بردهایتان برابر باشد، استفاده از این سیستم به شما سود می رساند.

مثلاً، شما با ۵ دلار شرط بندی روی سیاه شروع می کنید. می بازید و دفعۀ بعد ۶ دلار روی سیاه شرط می بندید. دوباره می بازید، دفعۀ بعد ۷ دلار شرط می بندید. برنده می شوید، بنابراین مبلغ شرطتان را دوباره به ۶ دلار برمی گردانید. برنده می شوید و بازی را ترک می کنید.

مثال بالا نشان می دهد که شما به همان اندازه که باختید پیروز شدید و با یک سود بیرون آمدید:

۲+=۵-۶+۷+۶-

۴ دست کم وقتی کازینو را ترک کنید که باخت ها و بردهایتان برابر باشد

وقتی در حال باختن متوالی هستید صبر کنید برنده شوید تا بردهایتان به تعداد ضررهایتان برسد. اگر روی دور برنده شدن هستید، بازی را ادامه دهید تا مقدار کل بردهایتان برابر با کل ضررهایتان شود.

استراتژی بازی رولت

روش ۴ استراتژی فیبوناچی

۱کمی در مورد این استراتژی بدانید

لئوناردو پیسانو بیگولو، که معروف به فیبوناچی است، یک ریاضیدان مشهور ایتالیایی بود که توالی جالبی از اعداد را کشف کرد که این توالی به نام او اسم گذاری شد. توالی اعداد در ادامه آمده است که همانطور که می بینید هر عدد از مجموع دو عدد قبلی به دست می آید:

۱-۱-۲-۳-۵-۸-۱۳-۲۱-۳۴-۵۵-۸۹-۱۴۴-۲۳۳-۳۷۷-۶۱۰

در استراتژی فیبوناچی برای شرط بندی دو شرط آخر با هم جمع بسته می شود و مبلغ شرط جدید به دست می آید. یکی از مزایای این استراتژی این است که زمانی که تعداد باخت هایتان بیشتر از بردتان است می توانید با سود از بازی خارج شوید. اما یک ضرر جدی این است که هر چقدر هنگام شرط بندی در توالی اعداد بیشتر پیش روید پول بیشتری از دست می دهید.

۲ با یک شرط کم روی سیاه یا قرمز بازی را شروع کنید

به خاطر اینکه این سیستم یک تکنیک شرط بندی با شانس برابر است، می توانید روی اعداد زوج یا فرد یا محدودۀ ۱-۱۸ یا ۱۹-۳۶ شرط بندی کنید.

۳ اگر باختید توالی را ادامه دهید

اگر شرط بندی را با ۱ دلار آغاز کردید و باختید دوباره ۱ دلار شرط  ببندید. اگر دوباره باختید ، ۲ دلار شرط ببندید، یعنی دو شرط قبلی را با هم جمع ببندید.

۴ اگر برنده شدید، دو شرط در توالی به عقب برگردید

آنچه در ادامه می آید مثالی است از اینکه چگونه ممکن است در سیستمم فیبوناچی شرط بندی کنید:

شرط روی سیاه، ۳ دلار-باخت

شرط روی سیاه، ۳ دلار-باخت

شرط روی سیاه، ۶ دلار-باخت

شرط روی سیاه، ۹ دلار-باخت

شرط روی سیاه، ۱۵ دلار-باخت

شرط روی سیاه، ۶ دلار-باخت

شرط روی سیاه، ۹ دلار-باخت

شرط روی سیاه، ۳ دلار-باخت

شرط روی سیاه، ۳ دلار-باخت

-۳-۳-۶-۹+۱۵-۶+۹+۳+۳=+۳

شما پنج شرط را باختید و فقط چهار شرط را برنده شدید، اما هنوز هم ۳ دلار جلو هستید.

استراتژی بازی رولت

روش ۵ و در نهایت استراتژی جیمز باند و بازی رولت

۱ کمی دربارۀ این استراتژی بدانید

ایان فلمینگ، نویسندۀ مشهور داستان های جیمز باند، معتقد بود که سیستم او اگر هر شب آن را به کار ببندید می تواند پول یک وعدۀ شام خوب را برای شما دست و پا کند. برای اینکه از این استراتژی استفاده کنید باید دست کم ۲۰۰ دلار داشته باشید. آنچه در این تکنیک انجام می دهید یک شرط ستونی است.

۲ روی محدودۀ اعداد بالای ۱۹-۳۶ مبلغ ۱۴۰ دلار شرط ببندید

۳ روی شش عدد ۱۳-۱۸ مبلغ ۴۰ دلار قرار دهید.

۴ روی ۰ به عنوان بیمه ۱۰ دلار قرار دهید

۵ نتایج محتمل را بدانید

اگر شما بدشانس باشید و اعداد ۱ تا ۱۲ بیاید، پولتان را از دست خواهید داد و باید بعد از آن استراتژی مارتینگل را به کار ببندید. اما در غیر این صورت، سود مطلوبی به دست خواهید آورد:

اگر اعداد ۹-۳۶ بیاید، ۸۰ دلار برنده می شوید

اگر اعدا ۱۳-۱۸ بیاید، ۱۰۰ دلار خواهید برد

اگر ۰ بیاید ۱۶۰ دلار می برید

این مطالب را نیز ببینید!

رولت آنلاین

تفاوت‌های رولت زنده با رولت آنلاین

رولت زنده و رولت آنلاین اساساً از لحاظ تئوری مشابه هستند. اغلب بازی‌های کازینویی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *