صفحه اصلی / آموزش بازی‌های کازینو / بازی رولت / اصطلاحات و تعریف‌های بازی رولت (واژه‌نامۀ شرط‌بندی)

اصطلاحات و تعریف‌های بازی رولت (واژه‌نامۀ شرط‌بندی)

در این نوشته به اصطلاحات رایج در بازی رولت می‌پردازیم.

بازی رولت را بیاموزید (قواعد، شرط‌ها، احتمالات)

اقدام به شرط‌بندی (Action): مقدار پولی که در یک دورۀ معین شرط می‌بندید.

رولت ایربال (Airball roulette): نوع خاصی از ساخت گردونۀ رولت که به‌صورت الکترونیکی با فشار هوا کار می‌کند.

گردونۀ آمریکایی (American Wheel):  گردونۀ رولتی که خانه‌های صفر و دوصفر دارد و ترتیب عددها (در جهت عقربۀ ساعت با شروع از عدد ۰) به شرح زیر است:

۰، ۲۸، ۹، ۲۶، ۳۰، ۱۱، ۷، ۲۰، ۳۲، ۱۷، ۵، ۲۲، ۳۴، ۱۵، ۳، ۲۴، ۳۶، ۱۳، ۱، ۰۰، ۲۷، ۱۰، ۲۵، ۲۹، ۱۲، ۸، ۱۹، ۳۱، ۱۸، ۶، ۲۱، ۳۳، ۱۶، ۴، ۲۳، ۳۵، ۱۴، ۲٫

مسیر بیرونی (Backtrack): لبۀ بیرونی و ثابت گردونۀ رولت که گوی در آن چرخانده می‌شود. به آن مسیر گوی هم می‌گویند.

مسیر گوی (Ball-Track): لبۀ بیرونی و ثابت گردونۀ رولت که گوی در آن چرخانده می‌شود.

موجودی حساب (Bankroll): مجموع مقدار پولی که یک قمارباز برای قمارکردن کنار می‌گذارد.

عددهای متمایل یا منحرف (Biased Numbers): عدد بزرگی که گوی، بر اساس تجزیه و تحلیل‌های طولانی، به‌طور پیوسته روی آن می‌ایستد و نتیجۀ گردونه‌های متمایل (یا منحرف) است.

گردونۀ متمایل یا منحرف (Biased Wheel): گردونۀ رولتی که نقصی دارد که موجب می‌شود بسامد ایستادن گوی روی چند عدد یا محدوده‌ای خاص بیشتر از احتمال ممکن باشد.

عدد بزرگ (Big Number): عددی که گوی بیشتر از حد متوسط نظری روی آن می‌ایستد. اگر «عددهای بزرگ» در طولانی‌مدت ظاهر شوند ممکن است نشانۀ گردونۀ متمایل باشد.

اقدام به شرط‌بندی با ژتون سیاه (Black Action): شرط‌بندی‌ای با یک ژتون سیاه (۱۰۰ دلار).

شرط‌بندی روی رنگ سیاه (Black Bet): قماری که برای بردن در آن گوی باید روی رنگ سیاه بایستد.

ژتون‌های سیاه: (Blacks): ژتون‌هایی به ارزش ۱۰۰ دلار.

مسیر زیرین (Bottom Track): قسمت شیبدار، ثابت و درونی گردونۀ رولت که گوی قبل از بالا و پایین جهیدن روی گردونه و افتادن در یک خانه روی آن سر می‌خورد.

سیستم شرط‌بندی حذفی (Cancellation Betting System): سیستم شرط‌بندی‌ای که از یکسری اعداد استفاده می‌کند و عددها را پس از بردن یک شرط حذف می‌کند و پس از باختن یک شرط اضافه می‌کند.

افزودن ژتون به شرط (Capping a Bet): افزودن عیرقانونی تعداد بیشتری ژتون به شرطی که به تازگی برنده شده است.

کاره (Carre): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی کرنر یا همان شرطی که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از چهار عددی که در بخش معینی از صفحۀ بازی انتخاب کرده‌ایم بایستد.

مزیت (یا سود) کازینو (Casino Advantage): سودی که معمولاً درصدی را نشان می‌دهد که کازینو از بازیکن می‌گیرد.

ضرر اندر ضرر (Chasing Losses): یعنی افزودن به مقدار شرط‌بندی به‌منظور جبران آنچه باخته‌اید. سبک بازی‌ای خطرناک و برگشت‌ناپذیر.

شوال (Cheval): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی اسپلیت، یا همان شرطی که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از دو عدد منتخب ما بایستد.

بازی پرفرازونشیب (Choppy Game): بازی‌ای که نه بازیکن در آن پیوسته برنده می‌شود نه کازینو، یا بازی‌ای که هیچ نوار مشخصی از برد و باخت در آن آشکار نمی‌شود.

میز سرد (Cold Table): هر میزی که شما و/یا سایر بازیکنان پای آن بازنده‌اند.

کولن (Colonne): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی ستونی یا همان شرط‌بندی بر سر ۱۲ عدد روی صفحۀ بازی.

شرط‌بندی ستونی (Column Bet): شرط‌بندی روی یکی از ستون‌های ۱۲عددی روی صفحۀ بازی.

شرط‌بندی ترکیبی (Combination Bet): شرط‌بندی‌ای با یک یا چند ژتون روی دو یا چند عدد.

شرط‌بندی کرنر (Corner Bet): شرط‌بندی‌ای که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از چهار عدد منتخب ما که در یک نقطۀ معین مشترک‌اند بایستد.

دیلر (Dealer): کارمند کازینو که بازی‌های ارائه‌شده را نظم‌وترتیب می‌دهد.

درنیه (Derniere): اصطلاحی فرانسوی به معنی واپسین که اشاره دارد به واپسین گروه عددهای ۱۲تایی در شرط‌بندی دوجینی.

دوزن (Douzaine): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی دوجینی.

شرط‌بندی دوجینی (Dozen Bet): شرط‌بندی‌ای روی یکی از رشته‌های ۱۲عددی روی صفحۀ بازی.

رولت

رولت الکترونیکی (Electronic roulette): نوع خاصی از گردونۀ رولت که به‌طور الکترونیکی کار می‌کند. به آن ماشین رولت خودکار یا رولت سریع‌السیر هم می‌گویند.

آن پلان (En Plein): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی استریت-آپ یا همان شرط‌بندی داخلی روی یک عدد.

آن پریزون یا گروگذاری (En Prison): اصطلاح فرانسوی برای گزینه‌ای مطلوب که در برخی میزهای رولت تک‌صفره ارائه می‌شود. بر اساس این قانون اگر گوی روی عدد صفر بایستد بازیکن شرط‌بندی پنجاه‌پنجاه خود را نمی‌بازد. در عوض، شرط برای دور بعدی گرو می‌ماند. اگر شرط برنده شود همۀ پول بازیکن به او برمی‌گردد. اگر شرط بازنده شود پول از آن کازینو است.

گردونۀ رولت اروپایی (European Wheel): گردونۀ رولتی که فقط یک خانۀ صفر دارد و ترتیب عددها (در جهت عقربۀ ساعت با شروع از عدد ۰) به شرح زیر است:

۰، ۳۲، ۱۵، ۱۹، ۴، ۲۱، ۲، ۲۵، ۱۷، ۳۴، ۶، ۲۷، ۱۳، ۳۶، ۱۱، ۳۰، ۸، ۲۳، ۱۰، ۵، ۲۴، ۱۶، ۳۳، ۱، ۲۰، ۱۴، ۳۱، ۹، ۲۲، ۱۸، ۲۹، ۷، ۲۸، ۱۲، ۳۵، ۳، ۲۶٫

شرط‌بندی روی عددهای زوج (Even Bet): شرط‌بندی‌ای که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای زوج بایستد.

شرط‌بندی پنجاه‌پنجاه (Even Money): شرط‌بندی‌ای که پرداختی‌اش یک به یک است. در بازی رولت شرط‌های قرمز، سیاه، فرد، زوج، پایینی، و بالایی همه پرداختی پنجاه‌پنجاه دارند.

یربه‌یرشدن (Even Up): شرطی که سود ریاضی برای دو طرف ندارد. در بازی رولت، این اتفاق فقط وقتی می‌افتد که گردونه یا دیلر متمایل باشد، زیرا همۀ شرط‌های بازی مزیت کازینو قابل توجهی دارند.

بازی منصفانه (Fair Game): بازی‌ای که در آن نه بازیکن سود دارد نه کازینو. رولتی بازی منصفانه‌ای نیست.

شرط‌بندی ۵عددی (Five-Number Bet): فقط برای گردونۀ آمریکایی است و شرط‌بندی واحدی است که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای ۰، ۰۰، ۱، ۲ یا ۳ بایستد. این بدترین شرط‌بندی واحد در بازی رولت است.

گردونۀ قلابی (Gaffed Wheel): گردونه‌ای که با خدعه درست شده است (توسط بازیکن یا کازینو).

ژتون‌های سبز (Greens): ژتون‌هایی به ارزش ۲۵ دلار.

شرط‌بندی بالایی (High Bet): قماری که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای بالایی (۱۹ تا ۳۶) بایستد.

هوکا (Hoca): نسخۀ اولیۀ رولت.

میز داغ (Hot Table): میزی که بازیکنان پای آن برده‌اند.

سود کازینو (House Edge): سود ریاضی که کازینو در شرطی معین دارد.

آمپیر (Impair): اصطلاح فرانسوی برای شرط‌های فرد یا قماری که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای فرد بایستد.

شرط‌بندی داخلی (Inside Bet): شرط‌بندی روی بخش مرکزی و شماره‌دار صفحۀ بازی رولت.

گردونۀ رولت

لا پارتاژ یا واگذاری (La Partage): مشابه قانون گروگذاری است، اما در اینجا بازیکن نیمی از شرطش را می‌بازد و این گزینه پیش روی او نیست که شرطش را برای دور بعد گرو بگذارد.

شرط‌بندی خطی (Line Bet): قماری که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از شش عدد منتخب ما بایستد (شش عددی که در دو ردیف سه‌عددی روی صفحۀ شرط‌بندی با یک خط از هم جدا شده‌اند).

شرط‌بندی پایینی (Low Bet): قماری که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای پایینی (۱ تا ۱۸) بایستد.

مانک (Manque): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی پایینی.

خط مایر (Mayer Line): استراتژی شرط‌بندی رولت که در آن نتایج شرط‌های بازنده به‌مقدار جزئی در دور بعدی زیاد می‌شوند. مجموعه‌ای از ده عدد در یک خط که حذف شوند به برد ده واحد رهنمون می‌شود.

ریسک‌کردن بر سر پول (Money at Risk): پولی که قمار شده و ممکن است از دست برود.

نیکل (Nickel): ژتونی پنج‌دلاری که معمولاً قرمز است.

نووار (Noir): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی روی رنگ سیاه.

شرط‌بندی فرد (Odd Bet): شرط‌بندی‌ای که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای فرد بایستد.

احتمالات (Odds): احتمال وقوع یک رویداد.

بازی بی‌روی‌وریا (On the Square): یک بازی صادقانه.

شرط‌بندی خارجی (Outside Bets): یکی از شرط‌های دو به یک یا پنجاه‌پنجاه که در قسمت خارجی صفحۀ بازی رولت است.

پِیر (Pair): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی روی عددهای زوج.

پارلی (Parlay): دوبرابرکردن شرط بعد از بردن.

پس (Passe): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی روی عددهای بالایی.

پیشرفت مثبت (Positive Progression): هر سیستم قماری که در آن پس از یک برد شرط‌تان را اضافه می‌کنید.

پرمی‌یر (Premiere): اصطلاح فرانسوی که به اولین گروه ۱۲تایی از عددها در شرط‌بندی دوجینی اشاره دارد.

شرط‌بندی چهارتایی (Quarter Bet): قماری که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از چهار عدد منتخب ما بایستد. مانند شرط‌بندی کرنر و شرط‌بندی اسکوئر.

کوارترز (Quarters): ژتون‌هایی به ارزش ۲۵ دلار. معمولاً به رنگ سبز.

شرط‌بندی روی رنگ قرمز (Red Bet): قماری که برای بردن در آن گوی باید روی رنگ قرمز بایستد.

ژتون‌های قرمز (Reds): ژتون‌هایی به ارزش پنج دلار.

روژ (Rouge): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی روی رنگ قرمز.

تقسیم بخش‌ها (Section Slicing): تقسیم‌کردن گردونه به بخش‌ها بر مبنای عددهایی که گوی روی آنها می‌ایستد برای کشف‌کردن تمایل‌ها یا انحراف‌ها.

دوره (Session): دورۀ معینی برای بازی در کازینو. معمولاً زمان از پیش تعیین‌شده‌ای برای این دوره منظور شده، یا با میزان خاصی از بردها یا باخت‌ها مشخص می‌شود.

گردونۀ تک‌صفره (Single-Zero Wheel): بنگرید به گردونۀ اروپایی.

شرط‌بندی شش‌عددی (Six Number Bet): مانند شرط‌بندی خطی.

سیزان (Sixain): اصطلاح فرامسوی شرط‌بندی شش‌عددی یا خطی.

شرط‌بندی اسپلیت (Sixain): شرط‌بندی واحدی که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از دو عدد منتخب ما بایستد.

شرط‌بندی استریت آپ (Straight Up Bet): شرط‌بندی در محدودۀ داخلی روی یک عدد.

شرط‌بندی استریت (Street Bet): شرط‌بندی‌ای که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از سه عدد منتخب ما بایستد.

سارندر (Surrender): گزینه‌ای که به‌موجب آن در شرط‌های پنجاه‌پنجاه وقتی گوی روی عددهای ۰ و ۰۰ می‌ایستد کازینو فقط نیمی از آنچه را بازیکن باخته برمی‌دارد. تعداد کمی از کازینوهای آمریکا این گزینه را ارائه می‌کنند.

صفحۀ میز بازی (Table layout): دو نوع اصلی از میز وجود دارد: آمریکایی و فرانسوی.

ترانسورسال (Transversale): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی سه‌عددی یا شرط‌بندی استریت. به آن تریپل یا تریو هم می‌گویند.

شرط‌بندی تریپل یا تریو (Triple or Trio Bet): مانند شرط‌بندی استریت.

احتمالات واقع (True Odds): احتمال بالفعل وقتی یک اتفاق روی می‌دهد.

ردیابی بصری گردونه (Visual Wheel Tracking): توانایی تشخیص اینکه گوی کجای گردونه می‌ایستد.

قمار (Wager): اصطلاح دیگر شرط‌بندی (bet).

گردونه (Wheel): مختصرشدۀ گردونۀ رولت.

ژتون‌های گردونه (Wheel Chips): ژتون‌هایی که مخصوص بازی رولت استفاده می‌شوند.

رأس گردونه (Wheel Head): بخشی از گردونۀ رولت که خانه‌های شماره‌گذاری‌شده دارد.

رولر گردونه (Wheel Roller): دیلر بازی رولت.

راهکارهای گردونه (Wheel Roller): راهکارهایی که می‌کوشند به‌منظور سودکردن بازیکن از نقصان‌های گردونه بهره‌برداری کنند.

سنجش گردونه بر مبنای زمان (Wheel-Clocking): سنجش گردونه بر مبنای زمان دو معنی اصلی دارد یا دو جور سنجش داریم. یکی دنبال‌کردن نتایج بازی رولت است مگر به الگو و امکان وجود گردونۀ منحرف یا متمایل برسیم. دیگر اینکه به‌صورت بصری یا الکترونیکی سرعت گردونه را اندازه بگیریم و تلاش کنیم حدس بزنیم که گوی کجا می‌ایستد.

این مطالب را نیز ببینید!

رولت آنلاین

تفاوت‌های رولت زنده با رولت آنلاین

رولت زنده و رولت آنلاین اساساً از لحاظ تئوری مشابه هستند. اغلب بازی‌های کازینویی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *